Castiga 10 autoturisme marca Dacia Logan

Concursul se desfăşoară în perioada 19 februarie – 8 iulie 2009.
În perioada 19 februarie – 8 iulie 2009, din două în două săptămâni, joia, în săptămânalul Taifasuri vor fi inserate taloane răzuibile de participare la concurs. Un talon de concurs este valabil o săptămână. Faţa de joc a talonului de concurs are o porţiune de peliculă răzuibilă. Fiecare talon va avea o serie de validare, seria fiind acoperită cu pelicula răzuibilă. Această serie este necesară pentru revendicarea şi validarea premiului. Talonul se anulează dacă seria de validare este răzuită de participanţi fără acordul Organizatorului.

Răzuieşte talonul

Pas 1 – Cum se participă
Cumpără săptămânalul Taifasuri şi răzuieşte talonul numai în zona de joc. Taloanele sunt valabile exclusiv în săptămâna de joc.

Pas 2 – Validarea premiului
Talonul este câştigător numai în săptămâna de concurs. Participantul va câştiga premiul doar în cazul în care găseşte următorul text: „Autoturism Dacia”. Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorul trebuie să sune, obligatoriu în aceeaşi săptămână în care a câştigat, la numărul de telefon 021.255.33.10 (tarif normal Romtelecom). Nu se acordă contravaloarea în bani a premiului. Validarea premiilor revendicate se va face pe baza seriei de validare. Pentru validare, câştigătorii vor trimite în termen de o săptămână un fax cu talonul câştigător şi cu copia de pe actul de identitate. Nu se vor valida premiile anunţate după săptămâna de concurs. În cazul în care taloanele sunt în stare degradată, sunt ilizibile, alterate sau falsificate, acestea vor fi declarate nule.

Pas 3 – Intrarea în posesia premiului
Organizatorul se obligă să publice săptămânal în Taifasuri numele câştigătorilor. Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorul trebuie să prezinte talonul câştigător şi Buletinul sau Cartea de Identitate în original şi să semneze un proces-verbal de validare a premiului cu Organizatorul concursului. Taloanele câştigătoare devin proprietatea Organizatorului concursului imediat după momentul validării. Intrarea în posesia premiilor revendicate se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor Prezentului Regulament, în caz contrar Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida şi de a reporta premiul.

Premii
Valoarea totală a premiilor este de 70.000 de euro, contravaloarea a 10 autoturisme marca Dacia Logan.

Participa acum la acest concurs !