Castiga 3 laptopuri ASUS cu 3 abonamente de Internet Mobil si 100 de cartele SIM-uri Orange PrePay

Castiga 3 laptopuri ASUS cu 3 abonamente de Internet Mobil si 100 de cartele SIM-uri Orange PrePayCu ING Web Card poti castiga un laptop cu Internet mobil.

In cadrul prezentei Campanii vor fi oferite urmatoarele premii:
3 laptopuri ASUS, oferite de Organizator, fiecare in valoare bruta de 171.54 EUR. Pe perioada desfasurarii promotiei vor fi acordate un numar de 3 laptouri in valoare totala de 596.97 EUR, TVA inclus. Laptopurile se ofera persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– au drept de participare la Campanie prin indeplinirea conditiile de participare;
– au aplicat pe perioada Campaniei pentru pachetul ING WebCard;
– au achizitionat pachetul ING WebCard pana la data de 1 octombrie 2009;
– au obtinut primele 3 locuri in clasament la jocul-concurs propus de Organizator;

3 abonamente de Internet Mobil oferite de Orange Romania SA, fiecare in valoare bruta de 10.25 EUR/luna, pe 12 luni. Pe perioada desfasurarii promotiei vor fi acordate un numar de 3 abonamente de Internet Mobil in valoare totala de 428.4 EUR, TVA inclus.
Abonamentele de Internet Mobil se ofera persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– au drept de participare la Campanie prin indeplinirea conditiile de participare;
– au aplicat pe perioada Campaniei pentru pachetul ING WebCard si l-au achizitionat pana la data de 1 octombrie 2009;
– au obtinut primele 3 locuri in clasament la jocul-concurs propus de Organizator;

100 de cartele SIM-uri Orange PrePay oferite de Orange Romania SA, fiecare in valoare bruta de 1.54 EUR (unasutacincizecisipatru), fara TVA. Pe perioada desfasurarii promotiei vor fi acordate un numar de 100 de cartele SIM-uri Orange PrePay in valoare totala de 178.9 EUR, TVA inclus.
SIM-urile vor fi oferite persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– au drept de participare la Campanie prin indeplinirea conditiile de participare;
– au achizitionat pachetul ING WebCard pana la data de 1 octombrie 2009
– se incadreaza pe locurile de la 4 la 103 (inclusiv) din topul clasamentului la jocul concurs propus de Organizator

La această Campanie poate participa orice persoană fizică care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) angajatii Agentiei, membrii familiilor angajatilor acesteia (copii, parinti, sot /sotie);
angajatii Organizatorului si ai Agentiilor si Office-urilor ING din Romania, precum si
membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot / sotie).
c) a împlinit vârsta de 18 ani până la data de 31 iulie 2009 (inclusiv)
d) Nu are deja deschisa relatia cu organizatorul beneficiind de unul/unele dintre produsele acestuia.
e) aplica pentru pachetul ING WebCard (cont curent + card MasterCard International+serviciul ING Home’Bank) in perioada Campaniei (pana cel mai tarziu in ultima zi a Campaniei) pe site-ul www.ing.ro accesand banner-ele Organizatorului, indeplineste conditiile de eligibilitate cu privire la acordarea produsului si achizitioneaza pachetul ING Web Card pana la data de 1 octombrie 2009.

Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:
– persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varsta peste 18 ani si care, in perioada Campaniei, au deja relatia deschisa cu Organizatorul si beneficiaza de unul dintre produsele oferite de acesta.

Perioada campaniei: 31 iulie 2009 – 21 septembrie 2009 (ora 17.00).

Participa acum la acest concurs !