Castiga 5 CD-uri Ion Voicu-Magia Viorii

1. Organizator:
1.1. Concursul „Simfonica Special ” este organizat de SC Poligraf SRL .
2. Perioada de desfasurare:
2.1. Concursul se desfasoara in perioada 12 noiembrie – 15 noiembrie 2007.
3. Drept de participare:
3.1. La acest concurs poate participa orice persoana rezidenta in Romania, daca indeplineste simultan urmatoarele conditii:
3.1.1. Sa raspunda corect la intrebarea: Cum se numeste piesa pentru vioana solo compusa de maestrul Ion Voicu si care se va regasi pe CD-ul Simfonica Special Ion Voicu-Magia viorii? pana la data limita anuntata.
3.1.2. Datele personale (nume si prenume, adresa, telefon, data de nastere si ocupatia) sa fie corect completate la inscrierea in concurs; datele se transmit prin e-mail sau prin SMS, in perioada de desfasurare sau se transmit operatorului care vor contacta participantul dupa trimiterea raspunsului prin SMS.
3.2. Daca nu este posibila identificarea cu certitudine a castigatorului sau sunt descoperite neconcordante cu realitatea in momentul alegerii acestuia, organizatorul isi rezerva dreptul de a-l descalifica si de a desemna un alt
castigator.
3.3. Nu au drept de participare la acest concurs angajatii firmei organizatoare, ai colaboratorilor implicati in prestarea de servicii conexe, rudele de gradul I (copii si parinti), sotii/sotiile acestora.
4. Temeiul legal
4.1. Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 (art. 48-56).
4.2. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.
5. Mecanism:
5.1. Intrebarea de concurs este lansata in ziarul Cotidianul si pe www.cotidianul.ro.
5.2. Pentru a participa la concurs se trimite raspunsul, impreuna cu datele personale ale participantului, dupa cum urmeaza:
5.2.1. prin e-mail, la adresa simfonica@cotidianul.ro
5.3. Raspunsul la intrebare va fi transmis pana la data limita pentru concurs (joi, 15 noiembrie 2007). Raspunsurile care vor fi transmise dupa data limita de inscriere a concursului nu vor fi luate in considerare pentru extragere.
5.4. Extragerea Castigatorilor:
5.5.1 Participa la extragerea toti cei care indeplinesc conditiile de insriere si au trimis raspunsuri corecte si date personale de identificare pana la data limita anuntata.
5.5.1 Castigatorii sunt extrasi aleator, pe baza unui software dedicate, din baza de date alcatuita pe baza conditiilor descrie de art. 5.5.1.
5.6. Numele castigatorilor vor fi publicate in ziarul Cotidianul si pe www.cotidianul.ro, vineri, 16 noiembrie 2007.
5.7. Castigatorii vor fi contactati de catre redactia Cotidianul si se va conveni de comun acord modalitatea de intrare in posesia premiilor.
6. Premii:
6.1. Cele 5 premii constau in cate o carte invitatie pentru 2 persoane la Concert al Orchestrei de camera Bucuresti – Ion Voicu si un CD Colectia Simfonica Special – Ion Voicu “Magia viorii”.
6.2. Premiile vor fi inminate cistigatorilor sau reprezentantilor acestora, imputerniciti special, pe baza unui act de identitate.
6.3. Organizatorul ofera un numar total de 5 de premii. Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 250 Ron.
6.4. Cistigatorii nu pot opta pentru preschimbarea premiilor in bani sau in alte produse.
7. Prelucrarea datelor personale
7.1. Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.
7.2. Prin completarea datelor personale pe site, participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a organizatorului (numar operator 3228).
7.3. Scopurile constituirii acesteia sunt:
– desemnarea cistigatorilor concursului;
– realizarea de rapoarte statistice cu privire la cititorii ziarului Cotidianul;
– informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promotiile Cotidianul sau alte actiuni editoriale si de marketing desfasurate in viitor de catre Cotidianul, de catre publicatiile din Grupul Realitatea – Catavencu si de partenerii sai agreati.
7.4. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei, scriind pe adresa Bucuresti, Sector 2, Str. Reinvierii, nr. 3, in atentia Departamaentului de Marketing. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al SC Poligraf SRL si a partenerilor agreati.
7.5 La cererea participantilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga:
– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
– sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
8. Dispozitii finale:
8.1. Inscrierea in aceast concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii si conditiile de participare prevazuti de prezentul regulament.
8.2. In cazul nerespectarii prezentului regulament, premiul castigat nu se va acorda.
8.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sub conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.cotidianul.ro. Toate modificarile isi produc efectele din momentul postarii lor pe site.