Castiga in 100 de zile, 100 de masini Renault Megane Sedan

Regulamentul oficial al promotiei
100 de zile, 100 de masini

Promotia “100 DE ZILE, 100 DE MASINI” se desfasoara in perioada 16 noiembrie 2007 – 23 februarie 2008, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

La Promotie poate participa orice utilizator activ al retelei mobile nationale a Organizatorului, persoana fizica titulara a unui abonament Orange sau desemnata drept utilizator in cadrul contractului de abonament al unei persoane fizice sau juridice, precum si orice posesor de cartela SIM PrePay, cu varsta peste 18 ani si care are capacitate deplina de exercitiu (denumit in continuare „Participant”).
Toti Participantii trebuie sa fie rezidenti sau sa aiba domiciliul in Romania. Angajatii Organizatorului, precum si sotii sau rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv nu pot participa la Promotie.
Se prezuma ca fiecare Participant detine cu titlu legal cartela SIM care corespunde numarului de telefon al Participantului cu care acesta participa la Promotie sau autorizarea expresa a proprietarului cartelei SIM de a folosi respectiva cartela SIM, iar Organizatorul nu are obligatia de a verifica si de a certifica titlul Participantului asupra cartelei SIM corespunzatoare numarului de telefon cu care fiecare Participant participa la Promotie.
Participa la promotie oricine trimite in perioada 16 noiembrie 2007 – 23 februarie 2008 un mesaj scris la numarul scurt 100 si indeplineste prevederile acestui Regulament.

Premiile oferite de Organizator Participantilor desemnati castigatori ai Promotiei in urma tragerii la sorti sunt 100 de automobile marca Renault Megane Sedan, cu o valoare comerciala individuala de 12,574 EUR (TVA inclus) (denumite in continuare in mod colectiv „Premii” si in mod individual „Premiu”). Cele 100 de Premii se vor acorda, prin tragere la sorti, conform conditiilor specificate in prezentul Regulament. Valoarea comercială totală maximă a Premiilor acordate în cadrul prezentei Promotii este de 1,257,400 EUR (TVA inclus).

Incepand din ziua calendaristica imediat urmatoare celei de incepere a Promotiei, din randul Participantilor care au expediat mesaje scrise la numarul 100 in ziua precedenta tragerii la sorti, se vor organiza trageri la sorti zilnice pentru desemnarea unui Participant castigator si atribuirea Premiul zilnic un automobil marca Renault Megane Sedan. Prima tragere la sorti zilnica a castigatorilor Promotiei va avea loc in data de 17 noiembrie 2007 iar ultima tragere la sorti va avea loc in data de 24 februarie 2008.
Pentru desemnarea Participantilor castigatori ai fiecarei trageri la sorti zilnice, numerele de telefon Orange ale Participantilor la Promotie vor fi inregistrate intro baza de date administrata de Organizator al carei continut va fi actualizat in fiecare zi de desfasurare a Promotiei (denumita in continuare „Baza de Date”). La fiecare tragere la sorti participa toate numerele de telefon Orange ale Participantilor care au trimis cel putin un mesaj scris la numarul 100 in intervalul orar 00:00:01 – 24: 00:00 din ziua de desfasurare a Promotiei precedenta celei in care are loc tragerea la sorti. Numarul de telefon al unui Participant va fi introdus in Baza de Date de un numar de ori egal cu suma punctelor acumulate aferente mesajelor scrise trimise la numarul 100, de pe numarul de telefon al Participantului, din momentul inceperii Promotiei pana la ora 24:00:00 a zilei precendente celei in care are loc tragerea la sorti.
Intervalul orar 00:00:01 -24: 00:00 este cel determinat de setarile de timp ale sistemelor tehnice ale Organizatorului. Momentul inregistrarii mesajului expediat la numarul 100 de catre Participantii la Promotie este cel la care mesajul respectiv a fost inregistrat in sistemele tehnice ale Organizatorului. Daca intruna din zilele Promotiei, Participantul nu transmite niciun mesaj scris la numarul 100, acesta nu va fi inclus in cosul de extrageri pentru tragerea la sorti organizata in ziua imediat urmatoare/ subsecventa celei in care Participantul nu a expediat nici un mesaj scris la numarul 100, chiar daca Participantul in cauza a expediat mesaje scrise la numarul 100 in celelalte zile de desfasurare a Promotiei. Toate punctele la Promotie aferente mesajelor scrise trimise la numarul 100 de catre un Participant vor fi acumulate chiar daca acesta nu trimite mesaje scrise la numarul 100 pe parcursul uneia sau mai multor zile
de Promotie.Se vor trage la sorti, in ordine, numarul de telefon Orange apartinand Participantului castigator plus alte 9 numere de telefon Orange apartinand Participantilor de rezerva. Tragerea la sorti zilnica se va face prin metode electronice automate fara posibilitatea interventiei umane, in fata unei comisii formate din persoane desemnate de Organizator. Orange va invita de asemenea sa ia parte la tragerile zilnice la sorti reprezentatii Ministerului de Finante si ai Inspectoratului General al Politiei Romane, in calitate de observatori, fara a face parte din comisia de extrageri. In urma fiecarei trageri zilnice la sorti comisia de extrageri va incheia un proces verbal.