Castiga patru telefoane mobile Sony Ericsson W910

Castiga un telefon Sony Ericsson cu muzica de la Vodafone

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul ” Castiga un telefon Sony Ericsson cu muzica de la Vodafone ” (denumit în continuare Concursul) este organizat de Vodafone Romania S.A., cu sediul in Pta. Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9852/1996 avand Cod fiscal RO8971726, denumita in continuare „Organizator”.

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit în continuare „Regulament Oficial”), potrivit celor menţionate mai jos:

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public începand cu data de 14 noiembrie 2007, pe site-ul www.vodafone.ro/live

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară în perioada 14 noiembrie 2007 – 14 decembrie 2007. Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Concurs pot participa cetăţeni români cu vârsta de peste 18 ani, clienţi ai Vodafone Romania.
Angajaţii si colaboratorii, Vodafone Romania SA si Sony Ericsson Romania SA precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia a acestora nu vor putea participa la concurs.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul va avea loc pe portalul wap Vodafone live!.

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa intre de pe telefonul mobil pe portalul WAP Vodafone live! si sa isi descarce cel putin o piesa intreaga (full track), indiferent de autor, artist interpret, casa de discuri sau gen muzical. Pretul unei piese intregi (full track) este de 1,5 EUR fara TVA.

In data de 15 decembrie 2007 ora 00 consursul se incheie.

Castigatorilor vor fi stabiliti in urma tragerilor la sorti, efectuate cu ajutorul sistemelor computerizate, pe datele de 17 decembrie 2007. Castigatorii vor fi anuntati telefonic in ziua urmatoare fiecarei extrageri.

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR

Premiile consta in 4 (patru) telefoane mobile Sony Ericsson W910 live!. Valoarea totala a premiilor este de 1450 EUR.

SECŢIUNEA 6. DESCALIFICAREA DE LA CONCURS

Încercările de fraudare vor are avea drept consecintă imediata descalificarea din concurs. Numerele castigatoare trebuie sa fie active (exceptie fac doar numerele de telefon blocate pe motiv de furt sau pierdere), sa nu fie blocate pentru neplata la timp a facturilor sau pe motiv de frauda, iar cartelele reincarcabile trebuie sa fie active si sa aiba contul incarcat. De asemenea numerele castigatoare trebuie sa aiba activate serviciul Vodafone live! (cu sesiune sau abonament).

SECŢIUNEA 7. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIILOR

Lista câştigătorilor va fi publicata pe site-ul www.vodafone.ro/live în data de 17 decembrie 2007. Castigatorii vor fi contactati telefonic pentru a fi informati asupra modalitatii de intrare in posesia premiilor.
Câştigătorii vor intra personal in posesia premiilor prin prezentarea la sediul Vodafone, impreuna cu actul de identitate si SIM-ul aferent numarului de telefon.

SECŢIUNEA 8. NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTAVALORII ÎN BANI A PREMIILOR

În cadrul acestui Concurs, nu este posibilă înlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA PROMOŢIEI

Prezentul concurs va înceta de drept la data de 16 decembrie 2007 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră – de natură a face imposibilă derularea concursului.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.vodafone.ro/live si in magazinele Vodafone. Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile din România.