Castiga un aparat foto digital Sony Cybershot DSC-H9 8,1MP

Ce au in comun Pepsi, un numar de telefon, un super aparat foto … si tu? Simplu: suni la numarul de telefon din ultimul spot Pepsi, incarci o imagine in galeria Pepsi si poti castiga un aparat foto digital Sony Cyber-shot!
Urmareste spotul Pepsi in playerul de pe site, suna si vei primi “cheia”. Apoi da click AICI !

Suna la numarul de telefon din ultimul spot Pepsi (il poti vedea la TV sau pe prima pagina din pepsi.ro) si vei primi “cheia”: un cod cu care poti accesa galeria de poze!
Incarca o poza haioasa care te reprezinta, cheama-ti prietenii sa te voteze si ai sansa sa castigi un super aparat digital Sony Cyber-shot.
Concursul se desfasoara pana la data de 31 martie. Imaginea cea mai votata de membrii Pepsi.ro va castiga!

Suna la 021-201.76.46 (numar cu tarif normal, apelabil atat din retelele de telefonie fixa cat si din cele de telefonie mobila) unde vei primi un cod unic alfanumeric format din 8 caractere, denumit in continuare “codul”. ATENTIE! : retine (noteaza) acest cod pentru a te putea inscrie in Campanie!

Participa acum la acest concurs !

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI “PHOTOCAN”

Art. 1. ORGANIZATOR
1.1.Organizatorul Campaniei publicitare “PHOTOCAN”, denumita in continuare “Campania” este societatea comerciala QUADRANT AMROQ BEVERAGES SRL cu sediul social in Bucuresti, Sos. Viilor nr.55, sector 5, cod postal 050152, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J40/27211/1994, CIF RO6811508, cont bancar RO66 BUCU 0134 3061 2511 RO01 deschis la Alpha Bank – sucursala Unirea, www.pepsi.ro, denumita in continuare “ORGANIZATOR”.
1.2. Campania PHOTOCAN se deruleaza prin intermediul Grafitti BBDO ,inmatriculata la nr. J40/8150/1991 in Registrul Comertului, avand CUI 2359460, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Turnescu nr.1A,sector 5, cont RO22INGB0001000116578914, Banca ING BANK (denumita in continuare “Agentia”).

Art. 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI
2.1.Campania se va derula in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare Regulamentul), care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la Campanie va asumati obligatia sa va conformati si sa respectati termenii si conditiile Regulamentului.
2.2. Regulamentul este public pe toata durata desfasurarii Campanieie si este disponibil in mod gratuit pentru toti cei interesati prin afisarea in permanenta pe durata Campaniei, pe web site-ul accesibil in mod gratuit la adresa www.pepsi.ro. (denumit in continuare Site).
2.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia ca aceste modificari sa fie facute publice in prealabil, cu minimum 24 de ore inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe Site.

Art. 3. TEMEIUL LEGAL
Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

Art.4. TERITORIUL SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1.Campania este organizata pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in spatiul virtual corespunzator Site-ului.
4.2.Campania incepe la ora 12,00,00 pe data de 30 ianuarie 2008 si se incheie la ora 23,59,59, pe data de 31 martie 2008.
4.3.Dupa data incheierii Campaniei, manifestata fizic prin retragerea afisarii Regulamentului de pe Site, Organizatorul si Agentia nu isi mai asuma nici o responsabilitate si nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.
4.4.Premiile care nu vor putea fi livrate castigatorilor din motive independente de Organizator pana la data de 31 august 2007 nu vor mai fi datorate de Organizator, iar castigatorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de castigator.

Art.5. DREPTUL DE PARTICIPARE; LIMITARI
5.1. La Campanie pot participa toate persoanele (denumite in continuare Participanti) care la data inceprii Campaniei, asa cum este ea specificata la Art.4, alin (2), a Regulamentului, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– au resedinta in Romania;
– au 18 ani impliniti ;
– au deplina capacitate de exercitiu;
– pe durata de desfasurare a Campaniei, urmeaza procedura descrisa la Art. 6, al Regulamentului.
5.2. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului si ai Agentiei, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora, precum si rudele si afinii acestora pana la gradul IV inclusiv.

ART.6. PROCEDURA CAMPANIEI
6.1. Participantii, suna la numarul de telefon 021-201.76.46 (numar cu tarif normal, apelabil atat din retelele de telefonie fixa cat si din cele de telefonie mobila) undevor primi un cod unic alfanumeric format din 8 caractere, denumit in continuare “codul”. ATENTIE! : retine (noteaza) acest cod pentru a te putea inscrie in Campanie!
6.2. Dupa ce au primit codul, Participantii intra pe site la sectiunea Campanie si completeaza formularul de inscriere cu urmatoarele date de identificare: prenume, nume, varsta, adresa de e-mail, adresa postala si numarul de telefon, inclusiv cu codul scris corect si complet. Verifica daca ai scris corect codul unic de participare pe care l-ai primit cand ai sunat la numarul 021-201.76.46.
6.3.Participantii isi asuma responsabilitatea pentru exactitatea, corectitudinea si veridicitatea datelor personale completate in formularul de inscriere la Campanie
6.4.Nu vor fi luate in considerare formularele de inscriere care nu contin toate datele solicitate de Organizator.
6.5. Odata inscris in Campanie va trebui sa incarci pe site o fotografie, denumita in continuare “fotografia” care sa indeplineasca cumulativ urmatoarele caracteristici:
– format electronic;
– sa aiba minimum [1] kilobytes si maximum [1024] kilobytes ;
– sa fie amuzanta;
6.6. Alege bine fotografia!!! Fiecare fotografie postata va fi votata de membrii site-ului. Premiul va fi decernat fotografiei care va primi cele mai multe voturi.
6.7. Daca doresti sa te inscrii la Campanie de mai multe ori, pentru a avea mai multe sanse de castig, suna din nou la numarul de telefon 021-201.76.46 ca sa primesti un nou cod si apoi reia procedura de inscriere pe site-ul prezentata la Art.7.
6.8. Te poti inscrie la Campanie si posta pe site fotografiile tale cele mai haioase, care sa indeplineasca caracteristicile specificate la Art.6.5. doar in perioada 30 ianuarie 2008 ora 12:00 – 31 martie 2008 ora 23:59.
6.9. Participantii au obligatia sa nu trimita fotografii care, in mod direct ori indirect, aduc atingere legislatiei Romaniei ori bunelor moravuri. Organizatorul isi rezerva dreptul ca, in urma unei operatiuni de filtrare preliminiara a fotografiilor, sa le inlature pe acelea care, in opinia sa, in mod direct ori indirect, aduc atingere legislatiei Romaniei ori bunelor moravuri. Participantul care trimite trimite astfel de fotografie este descalificat si nu este considerat participant la Campanie.
6.10.Participantii garanteaza Organizatorului ca sunt autorii operelor fotografice trimise in cadrul Campaniei, ca aceste opere sunt originale si nu incalca dreptul de autor, drepturile conexe sau un alt drept de proprietate intelectuala sau alt drept apartinand sau exercitat in conditii legale de catre un tert, inclusiv dreptul la imagine al nici unei persoane. De asemenea, participantii garanteaza Organizatorul pentru utilizarea in orice mod licit a ziselor opere in legatura cu Campania, urmand a despagubi Organizatorului pentru plata oricaror amenzi, daune, despagubiri, majorari de intarziere, penalitati sau altele asemenea.
6.11.Participantii isi dau acordul in mod expres pentru postarea fotogarafiilor trimise pe site garantand ca au acordul tuturor persoanelor care apar in fotografie pentru folosirea imaginilor lor.

ART.7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI:
7.1. Castigator al Campaniei va fi desemnat participantul(a) a carui fotografie postata pe site a primit cele mai multe voturi.
7.2. Voturile pot fi acordate doar de catre membrii site-ului (vezi sectiunea “membrii”)
Fotografiile postate pe site pot fi votate doar in perioada 30 ianuarie 2008 ora 12:00 – 31 martie 2008 ora 23:59.
Castigatorul Campanieie va fi desemnat de catre un program software specializat asigurat de Organizator, care va contoriza numarul de voturi primite de fiecare fotografie postata pe site.
7.3. In situatia in care doua sau mai multe fotografii vor avea acelasi numar de voturi, va fi declarata castigatoare fotografia care a fost inscrisa prima in Campanie.
7.4.Castigatorul Campaniei va fi desemnat in data de 04 Aprilie 2008. Numele castigatorului va fi facut public pe site.

Art. 8.PREMIUL
Castigatorul Campaniei va primi un Premiu constand intr-un aparat foto digital Sony Cybershot DSC-H9 8,1MP in valoare de 1332 RON inclusiv TVA. Caracteristicile premiului nu vor putea fi schimbate.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie.

Art 9. INMANAREA PREMIULUI
9.1. Castigatorul Campaniei va fi contactat cel mai tarziu in data de 07 Aprilie 2008 de catre reprezentantii Organizatorului pentru a i se inmana Premiul.
9.2. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care castigatorul nu poate fi gasit la datele de contact (adresa e-mail sau numarul de telefon) comunicate cu ocazia inscrierii la Campanie.
9.3. in cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat in termenul de 72 ore dupa data de 07 Aprilie 2008 stabilita de Organizator, din motive independente de vointa sa, si nici nu contacteaza Organizatorul sub nici o forma, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna castigator al Premiului pe cel de-al doilea clasat in Campanie, urmand sa se repete procedura de notificare si contactare a acestuia conform celor stabilite la Sectiunile 8 si 9 din prezentul Regulament.
9.4. Premiul se inmaneaza la sediul Organizatorului sau se transmite castigatorului prin intermediul Postei sau serviciilor de curierat rapid in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data la care castigatorul a fost instiintat.
Premiul este nominal se ridica personal sau se solicita transmiterea lui prin posta si Organizatorul nu va acorda castigatorului contravaloarea in bani a Premiului castigat. Refuzul castigatorului de a accepta Premiul asa cum a fost descris mai sus atrage anularea Premiului fara nici o compensare din partea Organizatorului.

Art. 10.LITIGII
in cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu se vor adresa instantei competente de la sediul Organizatorului.

Art. 11.IMPOZITE
11.1. Plata impozitului legal aferent Premiului, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare cade in sarcina Organizatorului, care se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat.
11.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare.

Art. 12.CONFIDENTIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii isi dau in mod explicit acordul ca numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon si celelalte date personale comunicate Organizatorului sa fie procesate si arhivate in baza de date a Organizatorului, inregistrat in baza de date a Autoritatii nationale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal cu numarul 2917.
12.2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii la Campanie ni le furnizeaza despre ei insisi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determina neinscrierea acestuia in cadrul Campaniei.
12.3. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, printre care: dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta; dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
12.4. Pentru exercitarea drepturilor aratate mai inainte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata pe adresa Agentiei, asa cum este ea specificata la Art.1, alin (2), in atentia drei Ana Sipciu, account manager.
12.5.Prin participarea la Campanie participantii isi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului. Scopul acestei baze de date consta in stabilirea si premierea castigatorilor si evidenta fiscala a acestora, aceasta urmand a fi distrusa in termenul la care legislatia fiscala o permite.
12.6. Daca unele dintre datele dumneavoastra personale sufera modificari va rugam sa ne informati despre aceasta in cel mai scurt timp.

Art. 13. DREPTUL LA IMAGINE
Acordarea premiilor corespunzatoare Campanie poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie constituie acordul participantilor referitor la faptul ca imaginea (numele si fotografia) acestora pot fi facute publice si folosite in materiale publicitare de catre Organizator, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara nici un fel de plata aferenta, acord valorand cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale participantilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei pentru intreaga perioada de protectie a acestora.

Art.14. INCETAREA CAMPANIEI
14.1. Campania poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua. *Forta majora reprezinta evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate, exonerand de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora.
14.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.
14.3. Situatiilor avute in vedere la Art. 10, alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

Daca vrei sa votezi, logheaza-te in contul tau de membru Pepsi.ro si acorda o nota imaginilor tale preferate.