Castiga unul din cele 8 iPod-uri

Articolul 1. Organizatorul campaniei promotionale.
Organizatorul campaniei promotionale „Cautam Super-Twixeri” este Mars Romania SRL cu sediul in str. Splaiul Independentei 319 C, Bucuresti, Romania, cu sprijinul agentiei de publicitate SC TBWA BUCURESTI SRL si SC Direct Call Center SRL cu sediul in Str. Giovanni Boccaccio nr 28 A, sector 4, Bucuresti, cod fiscal RO17704850, nr. de inregistrare J40/10916/2005. Campania promotionala “Cautam Super-Twixeri” (denumita in continuare “concurs”) se va desfasura cu respectarea prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
Articolul 2. Durata concursului.
Concursul va începe la data de 15 octombrie 2007 si se va încheia la data de 9 decembrie 2007, inclusiv si este
organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei.
Articolul 3. Drepturi si conditii de participare.
La concurs au dreptul sa participe numai persoanele fizice ce indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :
• au domiciliul si / sau resedinta in Romania;
• realizeaza si trimit un film (care sa nu depaseasca 10 minute) si/sau o fotografie conform cerintelor
detaliate la articolul 5.
Nu au dreptul de participare la acest concurs angajatii S.C. Mars S.R.L., angajatii TBWA Bucuresti S.R.L., angajatii SC Direct Call Center SRL, distribuitorii si angajatii companiilor implicate direct sau indirect în organizarea concursului precum si rudele de gradul I ale acestora Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei inscrise care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Participarea la acest concurs nu implica cumpararea unuia sau a mai multor produse din portofoliul Mars.
Articolul 4. Modalitatile de inscriere
Pentru a participa la concurs, concurentii vor trebui sa inscrie in concurs cel putin o fotografie, si/sau un film conform cerintelor art. 5 printr-una din urmatoarele modalitati :
– prin incarcarea acesteia pe site-ul dedicat concursului www.supertwixer.ro ( in perioada 15 octombrie 2007 – 9 decembrie 2007)
La concurs participa toate fotografiile/filmele inscrise in perioada de mai sus mentionata. Participantii se pot
inscrie la concurs un numar nelimitat de fotografii sau filme. Organizatorii concursului isi rezerva dreptul de a refuza participarea unei fotografii/unui film la concursul „Cautam Super-Twixeri” pe motiv de neconcordanta cu tema concursului sau incercarea de fraudare a concursului. Nu se accepta filmele cele care depasesc 10 minute, care au un continut indecent sau cele care nu respecta tema. Nu se accepta fotografiile indecente sau cele care nu respecta tema. Editorii site-ului isi rezerva dreptul de a cenzura continutul sau comentariile considerate nepotrivite. Daca un concurent a castigat o data cu o creatie, este scos din urmatoarea etapa a concursului.
Articolul 5. Modul de desfasurare a concursului
Pentru a participa la acest concurs, candidatii trebuie sa inscrie, urmand intocmai etapele de la art.4 , o fotografie si/sau un film care sa respecte conceptul concursului. Alaturi de poza si/sau filmul de inscriere participantul trebuie sa furnizeze si datele sale personale si de contact (nume, prenume, varsta, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail). Odata afisata de site, filmul/poza poate fi votat/a de catre orice persoana care acceseaza pagina de internet www.supertwixer.ro. O poza sau un film nu poate fi votat/a de mai multe ori de catre aceeasi persoana.
5.1 Conditii de validitate
Pentru ca un participant la concurs sa fie considerat valid, acesta trebuie sa îndeplineasca simultan urmatoarele conditii:
• Sa îndeplineasca conditiile de participare de la art. 3 si art 4
• Sa se inscrie in concurs conform art.5.
• Sa completeze datele personale si de contact.
• Sa participe in concurs cu o fotografie valida.si/sau un film valid. Pentru a fi validata o fotografie si/sau un film trebuie sa respecte conceptul concursului “Cautam Super-Twixeri”
Nu se accepta poze si/sau filme copiate de pe internet, poze si/sau filme cu vedete sau persoane publice.
Nu sunt admise fotografii/filme modificate pe computer, cu exceptia unor mici corectii (luminozitate/contrast,
canale culori, granulatie etc.), atat timp cat aspectul nu se departeaza mult fata de fotografia/filmul initial/a.
5.2 Jurizarea
Pozele/filmele inscrise vor fi supuse unui sistem de vot public pe site, cel mai votat material din fiecare saptamana fiind declarat castigator. Perioada de votare pe site va fi 15 octombrie 2007- 9 decembrie 2007. Scorurile se vor reseta saptamanal, imediat dupa declararea castigatorului saptamanii precedente.
Articolul 6. Drepturile de autor:
Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul
tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in concurs. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acest concurs. Participantii pastreaza drepturile de autor asupra materialelor. Organizatorul va putea folosi pozele si filmele castigatoare pentru mediatizarea concursului .
Articolul 7. Premiile oferite in cadrul acestui concurs
In cadrul concursului se vor acorda 8 premii constand intr-un I-POD NANO.Valoarea totala a premiilor este de
3595 RON + TVA. Castigatorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii acestora in bani sau in alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiului. Castigatorul este declarat la sfarsitul fiecarei saptamani la ora 00:00 (duminica spre luni). Numele castigatorilor vor fi facute publice pe site-ul www.supertwixer.ro
Articolul 8. Acordarea premiilor
Premiile se acorda in termen de 30 de zile de la finalizarea concursului.
Articolul 9. Angajamente.
Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta promotie implica acceptul castigatorilor ca numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizatori, in diverse materiale audiovideo si tiparituri.
Articolul 10. Litigii
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Articolul 11. Intreruperea concursului
Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul printr-un anunt pe www.supertwixer.ro.
Articolul 12. Prelucrarea datelor personale
Prin înscrierea la concursul „Cautam Super-Twixeri”, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului regulament. Participarea la concurs implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania S.C. Mars Romania SRL. in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea S.C. Mars Romania SRL. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fe difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al S.C. Mars Romania SRL. La cererea expresa / scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa str. Splaiul Independentei 319 C, Bucuresti, Romania, S.C. Mars Romania S.R.L. se obliga:
– sã confirme solicitantului dacã prelucreazã sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror
prelucrare nu este conforma dispoziiilor Legii nr. 677/2001 privind protecia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date;
– sa înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.
Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date asfel
creata va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.
Articolul 13. Regulamentul oficial.
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant (art. 50 din Lg.
650/2002) pe site-ul www.supertwixer.ro