Castiga zilnic cate un mini-frigider pe ora plin cu Coca Cola

Castiga zilnic cate un mini-frigider pe ora plin cu Coca ColaCastiga zilnic in perioada 28 iulie- 7 septembrie 2008, un mini-frigider pe ora, plin cu doze de Coca-Cola de 0,33 L. In plus, te poti racori instant cu una din cele 1 milion de sticle de Coca-Cola de 0,5 L daca gasesti capacele castigatoare.

Premiile promotiei sunt:
* 504 mini frigidere pline cu cutii de aluminiu Coca-Cola de 0.33L, in valoare unitara de 216 euro + TVA – acestea vor fi acordate in perioada promotiei, cate unul pe ora, in intervalul 10:00 – 22:00 din fiecare zi a promotiei.
* 1.000.000 sticle 0.5L PET, in valoare unitara de 0.18 euro + TVA – ce se acorda pe intreaga perioada a promotiei.
Valoarea totala a premiilor este de 288.844 Euro + TVA.

Participa acum la acest concurs !

CAMPANIA PUBLICITARA
„Coca-Cola Racoreste Romania”
Regulamentul Oficial
Perioada Campaniei: 28.07.2008 – 07.09.2008

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara “Coca-Cola Racoreste Romania” („Campania”) este organizata si desfasurata de Coca-Cola HBC Romania S.R.L., o societate comerciala din Romania, cu sediul in Str. Preciziei nr. 10, Sector 6, Bucuresti, Romania, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152, si numar de operator de date cu caracter personal 232 (denumita in continuare „Organizator”). Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.2.Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe www.coca-cola.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 9:00 – 17.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimitand o scrisoare la sediul Coca-Cola HBC Romania S.R.L., Str.Preciziei nr. 10, Sector 6, Bucuresti, Romania.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.coca-cola.ro.

1.4. Baza de date va fi operata prin intermediul S.C. INTERTEL COMMUNICATIONS S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, +os. Panduri nr. 31, Bl. P2, ap-12-13 , Sector 5 si punct de lucru in Str. Barbu Mumuleanu nr. 43, Sector 2, cod unic de inregistrare nr 14860609, atribuit fiscal R, inregistrata la registrul comertului cu nr. J 40/8597/2002 (denumita in continuare „Intertel” sau „Agentia Intertel”).
Site-ul de campanie va fi operat prin S.C. WEBSTYLER S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Istriei nr. 4, Bl. 21E, Ap. 9, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4912/2002, cod unic de inregistrare RO14690202, avand numarul de operator de date cu caracter personal 2888 inregistrat la ANSPDCP.
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in magazinele participante, identificate prin materialele promotionale asezate in locuri vizibile. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, consumatorii pot suna la Infoline 0800 080 800 (numar de telefon cu acces gratuit) intre orele 9:00 – 17:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va fi lansata la data de 28 iulie 2008 si va dura pana la data de 7 septembrie 2008, inclusiv, sau pana la momentul epuizarii stocului de premii, in functie de care moment se va produce mai curand. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Toate premiile prevazute in prezentul Regulament Oficial trebuie sa fie revendicate pana cel mai tarziu la data de 21 septembrie 2008.

3.2. Prin nerevendicarea premiilor in termenele de mai sus si in conditiile prezentului Regulament, participantii pierd dreptul de a le mai revendica si Organizatorul este liberat de toate obligatiile ce ii revin fata de respectivii participanti in raport cu premiile nerevendicate corespunzator de catre acestia.
SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

4.1. Marcile participante sunt: Coca-Cola, Coca-Cola light si Coca-Cola zero, in ambalaj de 250 ml RGB, 0.5 L PET, 6×0.33L CAN si 1L PET – denumite in continuare „Ambalajele Promotionale”.

4.2. Ambalajele promotionale vor putea fi identificate prin:

* Etichetele promotionale – vor contine numele promotiei -” Coca-Cola Racoreste Romania” si versiunea scurta a Regulamentului Oficial.
* Capacele promotionale. Capacele promotionale de culoare galbena, vor avea tiparit pe partea superioara, in exterior, “Coca-Cola” si mesajul „cauta sub capac” – in cazul sticlelor PET sau „cauta sub eticheta” in cazul sticlelor RGB.
* Cupoanele promotionale – lipite de ambalajele 6×330 ml CAN vor contine numele promotiei -„Coca-Cola Racoreste Romania” si versiunea scurta a Regulamentului Oficial.
* Toate capacele/etichetele/cupoanele lipite pe ambalajele 6×330 ml CAN promotionale vor avea in interior unul dintre urmatoarele mesaje: „STICLA 0.5L” sau un cod unic alfanumeric.

Coca-Cola, Coca-Cola light si Coca-Cola zero sunt marci inregistrate ale The Coca-Cola Company.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Participarea prin SMS
Pentru a participa la Campanie prin intermediul mecanismului bazat pe trimiterea de SMS-uri, consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs participant si sa trimita la numarul de telefon 1871(tarif standard in retelele Vodafone, Orange, Cosmote si Zapp), in perioada 28 iulie 2008 ora 00:00 – 7 septembrie 2008 ora 23:59, inclusiv, („data limita” de primire a SMS-urilor la nr. de telefon 1871), un mesaj text scris (“SMS”) compus din codul unic descoperit pe eticheta promotionala aplicata pe ambalajul produsului participant achizitionat sau in interiorul capacului promotional.

5.1.2. Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat valid daca este format din codul unic alfanumeric de 8(opt) caractere (asa cum apare acesta pe eticheta/capacul produsului participant), scris fara spatii si/sau alte informatii.

5.1.3. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia (tarif standard stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).
5.1.4. Un cod unic poate fi inscris in Campanie o singura data. Inscrierea este reprezentata de trimiterea unui cod corect de pe un produs participant prin SMS.

5.1.5. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1871, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, un raspuns corespunzator situatiei in care se afla, dupa cum urmeaza:
a) mesajul nu este trimis in forma corecta in ceea ce priveste numarul de caractere;
b) mesajul nu contine un cod valid (codul transmis nu este alocat) sau un cod de bare in locul codului unic;
c) mesajul contine un cod utilizat deja pentru inscrierea in Campanie;
d) mesajul a fost trimis in forma corecta;
d) mesajul este trimis in afara perioadei de desfasurare a promotiei, inainte de data si ora inceperii Campaniei sau dupa data si ora finalizarii Campaniei.

5.1.6.La tragerea la sorti nu vor participa SMS-urile care nu indeplinesc conditia prevazuta in art.5.1.2. de mai sus, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la art. 5.1. din prezentul Regulament.

5.1.7. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:
a) pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1871, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;
b) pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 5.1.5. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c) daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (nu este alocat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
d) pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
e) eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul 1871. Conform prezentului regulament premiile vor fi acordate primului participant care poate face dovada achizitionarii produsului (prezinta in original ambalajul cu eticheta sau capacul continand codul unic);
f) Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

5.1.8. Dupa data limita de primire a mesajelor (7 septembrie 2008, ora 23:59, inclusiv), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

5.2. Participarea la Campanie prin intermediul site-ului www. coca-cola. ro
5.2.1. Pentru a participa la Campanie prin intermediul site-ului “www. coca-cola. ro”, consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs participant din cele descrise la art. 4.1. , in perioada 28 iulie 2008 – 7 septembrie 2008, sa acceseze site-ul promotiei la care se va face referire din site-ul www. coca-cola.ro, sa completeze formularul electronic de inscriere in Campanie in perioada 28 iulie 2008, ora 00:00 – 7 septembrie 2008, ora 23:59, inclusiv, („data limita” de completare a formularului de inscriere in Campanie), asa cum este acesta afisat pe acest site, respectiv campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator, campul obligatoriu corespunzator codului unic descoperit pe ambalajul produsului participant achizitionat si campul corespunzator adresei de e-mail. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Participantii trebuie sa pastreze in original eticheta sau capacul continand codul unic pentru toate formele de ambalaj si bonul de cumparare al produsului pentru validare doar pentru forma de ambalaj 6*3.30 mL CAN;

5.2.2. Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere in cadrul prezentei Campanii prin intermediul site-ului de campanie, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, pe site, unul dintre raspunsurile corespunzatoare situatiei in care se afla, asemanatoare cu cele de la art 5.1.5.
5.2.3. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

* pentru datele incomplete, inexacte sau incorecte, introduse pe site-ul de campanie, precum si pentru datele introduse dupa expirarea perioadei Campaniei;
* pentru pierderile sau intarzierile inscrierilor de participare la Campanie sau a mesajelor de raspuns mentionate la art. 5.2.1. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
* pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizori sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de Internet pe perioadele de trafic intens.
* situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj original pentru produsul Coca-Cola participant, aferent codului desemnat castigator. Conform prezentului regulament premiile vor fi acordate participantului care a trimis codul respectiv prin una dintre cele doua modalitati de participare si poate face dovada achizitionarii produsului (prezinta in original eticheta continand codul unic).
* Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru validare. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care poate face dovada achizitionarii produsului (prezinta in original eticheta sau capacul continand codul unic).
* Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

5.3. Conditii de participare la Campanie. Procedura de verificare.
5.3.1. Poate participa la Campanie orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, care achizitioneaza produse participante mentionate la art. 4.1. in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor societatilor The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC Romania S. R. L. (Organizatorul), ai agentiilor de publicitate implicate in aceasta Campanie, si ai proprietarilor sau angajatilor punctelor de desfacere care vand produsele promotionale, precum si a membrilor familiilor tuturor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

5.3.2. Un cod unic alocat unui produs participant permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod unic utilizat anterior la inscriere, de aceeasi persoana sau de persoane diferite, prin oricare dintre cele doua modalitati de inscriere, va fi invalidata pe loc.
Un cod unic va participa la o singura tragere la sorti, in intervalul de o ora imediat urmatoare inscrierii sale in promotie.

5.3.3. De pe un numar de telefon un consumator se poate inscrie in Campanie de maximum 10 ori intr-o zi, fiecare inscriere trebuind a fi facuta cu un cod unic diferit. Incepand cu a 11-a inscriere dintr-o zi, participantul va fi atentionat prin SMS sau pe site, in functie de modalitatea de participare, ca nu mai poate inscrie coduri in ziua respectiva de pe acel numar de telefon.

5.3.4. In situatia in care un cod unic este trimis sau inregistrat in campanie o data, in oricare dintre modalitatile de inscriere la Campanie, orice incercare de inscriere ulterioara a aceluiasi cod, respectiv inscrierile subsecvente vor fi invalidate. In acest caz, participantul va primi prin SMS sau pe site, in functie de modalitatea de inscriere, un mesaj de invalidare conform art 5.1.5. si 5.2.1. de mai sus.

5.3.5. Trimiterea prin SMS si/sau introducerea pe site-ul de campanie de 10 ori consecutiv a unui cod gresit sau deja folosit are ca rezultat descalificarea din promotie; participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in promotie cu acelasi numar de telefon.

5.3.6. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un consumator reclama, in orice modalitate, invalidarea codului sau unic de participare descoperit pe eticheta unui produs participant, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca, de exemplu, codul unic a mai fost inscris in Campanie anterior, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:

* Organizatorul ii va solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a etichetei pe care figureaza codul unic revendicat. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic revendicat prin expedierea etichetei de pe produs sau a capacului continand codul promotional transmis – prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, sau la adresa de e-mail mentionata pe site-ul Campaniei de Organizator pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei, in vederea participarii la tragerea la sorti.
* In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt consumator, pentru a se putea face validarea consumatorului ce a achizitionat in realitate si in mod corect produsul participant si a facut inscrierea in Campanie corect, Agentia il va contacta si pe consumatorul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii vor comunica scopul apelului. Dupa instiintarea consumatorului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, ii vor solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a etichetei sau capacului pe care a fost descoperit codul unic inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara – fata de situatia de fapt existenta. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic inscris prin expedierea etichetei de pe produs sau a capacului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, sau pe adresa de e-mail mentionata pe site-ul Campaniei de Organizator pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei, in vederea participarii la tragerea la sorti.
* In cazul in care vreunul dintre consumatorii mentionati la art. a) si art. b) de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezii detinerii etichetei sau capacului cu codul unic descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe consumatorul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva a detinerii etichetei sau capacului cu codul unic revendicat/inscris.
* In cazul in care consumatorul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la art. a) si art. b), atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza.
* In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea extragerii, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul ii va comunica consumatorului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii etichetei cu codul unic revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.

5.3.7. Participantii trebuie sa pastreze eticheta promotionala sau capacul produsului in original, conform Regulamentului, astfel incat, in cazul contactarii ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul unic reprezentantului Organizatorului si sa poata prezenta eticheta promotionala sau capacul continand codul unic pentru validare.
SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

6.1. Premiile promotiei sunt:
* 504 mini frigidere pline cu cutii de aluminiu Coca-Cola de 0.33L, in valoare unitara de 216 euro + TVA – acestea vor fi acordate in perioada promotiei, cate unul pe ora, in intervalul 10:00 – 22:00 din fiecare zi a promotiei.
* 1.000.000 sticle 0.5L PET, in valoare unitara de 0.18 euro + TVA – ce se acorda pe intreaga perioada a promotiei.
Valoarea totala a premiilor este de 288.844 Euro + TVA.

6.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui uneia dintre rezerve in ordinea in care au fost extrase, conform articolului 6. 3 si articolului 6. 4. din prezentul Regulament.
SECTIUNEA 7. TRAGEREA LA SORTI A PREMIILOR COMPANIEI

7.1. In ziua lucratoare premergatoare primei zile a campaniei (respectiv la data de 25.07.2008) va avea loc, pe cale electronica, o extragere aleatoare, cu ajutorul unui program informatic specializat, care va desemna, pentru fiecare zi a promotiei, cate 12 “momente castigatoare”, la fiecare 60 de minute, in intervalul 10:00-22:00, in formatul h/min/ss, secundele exprimate in sase zecimale.
7.2. In perioada campaniei, la fiecare “moment castigator” se va extrage cate un cod castigator. Astfel, in fiecare zi a Campaniei se vor extrage maxim 12 mini-frigidere pe zi, respectiv maxim 504 de mini-frigidere in total.
7.3. La tragerea la sorti pentru aceste premii participa inscrierile in Campanie, prin intermediul celor doua modalitati de inscriere, inregistrate in timpul Campaniei pana in ziua de 07 septembrie, ora 23:59.
7.4. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie nici un participant, atunci premiile campaniei nu se vor mai atribui, ramanand la dispozitia Organizatorului.
7.5. Daca pe toata durata Campaniei se inscriu, prin cele doua modalitati de inscriere, mai putin de 504 de coduri unice valide, atunci toate codurile unice valide inscrise vor fi desemnate castigatoare.
7.6. Odata extras, un cod unic utilizat la inscrierea in Campanie nu va mai fi reintrodus in baza de date si nu va mai participa la extragerile urmatoare.
7.7. Numele castigatorilor si premiile Campaniei vor fi publicate pe site-ul de campanie, accesibil din www. coca-cola. ro, dupa validarea finala a acestora.
SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

8.1. STICLE DE 0,5L DE COCA-COLA
Participantii care gasesc sub capac mesajul “sticla 0,5L”, au castigat la alegere o sticla de Coca-Cola sau Coca-Cola light, sau Coca-Cola zero de 0.5 L si o pot revendica din magazinele identificate prin materialele promotionale asezate in locuri vizibile, specifice campaniei.

8.2. MINI FRIGIDERE PLINE CU COCA-COLA 0.33L
8.2.1. Pentru validarea preliminara a castigatorilor premiilor Campaniei, acestora li se va solicita acordul expres si neechivoc pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor, si, in mod distinct, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct. Dupa terminarea acestui mesaj, daca sunt de acord, castigatorii vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, domiciliul, telefonul, varsta. De asemenea, pentru validare, potentialii castigatori trebuie sa comunice operatorului codul unic de pe produsul participant inscris in Campanie, pentru a dovedi ca se afla in posesia sa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere participantilor capacul sau eticheta cu codul extras pentru validarea castigului.
8.2.2. Pentru ambalajul de 6×330 ml CAN Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere si bonul de casa care atesta cumpararea produsului 6×330 ml CAN.
8.2.3. In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, potentialul castigator poate refuza sa isi dea acordul pentru activitati de marketing direct ulterior. In aceasta situatie potentialul castigator va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul articol, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorului Campaniei, nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
8.2.4. Participantii care, in urma inscrierii in campanie a unui cod, primesc ulterior un mesaj prin care sunt anuntati ca au castigat un mini-frigider, vor fi indrumati sa sune la Infoline 0800 080 800 (numar de telefon cu acces gratuit) intre orele 9:00. – 17:00, sa isi lase datele in vederea inceperii procedurilor de punere in posesie al premiului. Mesajul va fi sub forma unui SMS, daca participantul s-a inscris prin SMS la 1871, sau sub forma unui e-mail, daca s-a inscris pe www.coca-cola.ro.

8.2.5. Premiile constand in mini frigidere pline cu Coca-Cola 0.33L vor fi livrate prin curier, prin grija Agentiei, in calitate de reprezentant al Organizatorului, la domicilul declarat (in momentul validarii sau, ulterior, telefonic) al castigatorilor, intr-un termen de 31 zile de la comunicarea de catre acestia a datelor lor. In situatia in care reprezetantul Agentiei nu reuseste sa il gaseasca pe castigator la domiciliul comunicat telefonic in intervalul de 31 de zile, acesta este obligat sa-i comunice castigatorului o instiintare de ridicare a premiului; instiintarea se expediaza cu confirmare de primire. Prin instiintarea de ridicare a premiului i se comunica castigatorului locatia si intervalul orar, in care acesta trebuie sa se prezinte pentru a-si ridica premiul. De asemenea, castigatorului i se comunica si numarul de telefon al reprezentantului Agentiei, pentru a putea lua legatura cu acesta in cazul in care apar evenimente neprevazute ce il impiedica sa se prezinte in vederea ridicarii premiului. In cazul in care castigatorul nu intra in posesia premiului la momentul expedierii acestuia de catre Agentie, din motive independente de vointa Agentiei; acesta are la dispozitie un termen de 10 de zile pentru ridicarea premiului de la punctul de lucru al curierului, din momentul in care a fost emisa instiitarea de ridicare a premiului.

8.3 ALTE CLAUZE REFERITOARE LA REVENDICAREA SI INTRAREA IN POSESIE A PREMIULUI
8.3.1. In ziua intrarii efective in posesie a premiului se va incheia un proces verbal, semnat de reprezentantii autorizati ai Organizatorului cu castigatorul, ce va fi completat cu datele de identificare complete (numele, prenumele, adresa, numarul de telefon si CNP-ul) ale castigatorului.
8.3.2. Pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorul are obligatia de a inmana, odata cu procesul verbal semnat, si o copie dupa un act de identitate valabil.
8.3.3. Prin semnarea si datarea procesului-verbal, castigatorul isi va exprima in scris acordul sau expres si neechivoc ca datele personale mentionate in acesta sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de catre S.C. Intertel Communications S.R.L., pentru atribuirea premiului Campaniei si indeplinirea obligatiilor fiscale si pentru ca numele, localitatea de domiciliu, vocea si imaginea sa fie facute publice de catre organizator, fara alte obligatii suplimentare din partea organizatorului fata de castigator. De asemenea, procesul-verbal de predare-primire va cuprinde si o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, data sub sanctiunea legii penale, prin care acesta confirma ca el este utilizatorul legal al liniei telefonice de la care s-a primit mesajul extras drept castigator si expeditorul acelui mesaj. De asemenea, adresele centrelor de premiere vor fi disponibile si la Infoline 0800.080.800, intre orele 9:00 – 17.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei.
8.3.4. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
8.3.5. Premiile acordate in cadrul prezentei campanii vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.
8.3.6. Participantii vor putea revendica premiile pana cel tarziu in data de 21 septembrie 2008 (inclusiv), in limita stocului de premii disponibil.
8.3.7. Pentru informatii referitoare la Campanie, va rugam sa sunati la Infoline (gratuit): 0 800 080 800 de luni pana vineri, intre orele 9:00 – 17:00, exclusiv sarbatorile legale.
SECTIUNEA 9. ERORI SI CAPACE/ETICHETE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE

9.1. Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor capace promotionale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale capacelor sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar sau dupa data de 7 septembrie 2008 vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
9.2. The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC Romania S.R.L, (Organizatorul), agentiile Organizatorului si vanzatorii cu amanuntul ai produselor promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori, sau pentru modificarea capacelor/etichetelor si a elementelor componente necorespunzatoare. In situatia in care, datorita unor erori, numarul capacelor promotionale castigatoare depaseste numarul premiilor specificate in acest Regulament Oficial, Organizatorul nu va acorda mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament Oficial.
SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

10.1. Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in cazurile referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra capacelor promotionale castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra capacelor/etichete promotionale castigatoare nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care a prezentat codul castigator valid Organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
10.2. Pentru inscrierile in promotie efectuate prin intermediul site-ului www.coca-cola.ro, Organizatorul si agentiile de publicitate responsabile de prelucrarea datelor nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1. mesajele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte, introduse pe site-ul de campanie;
2. pierderile sau intarzierile inscrierilor de participare la Campanie sau a comunicarilor directe prin intermediul e-mail-ului sau prin alt canal, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
3. intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizori sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de Internet pe perioadele de trafic intens.

10.3. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
10.4. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necasigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare pentru premiile acordate.
SECTIUNEA 11. DREPTUL DE PARTICIPARE

11.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor societatilor The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC Romania S.R.L., (Organizatorul), ai agentiilor de publicitate implicate in aceasta Campanie, si ai proprietarilor sau angajatilor punctelor de desfacere ce vand produsele promotionale, precum si a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
11.2. In cazul in care castigatorul este o persoana minora sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de reprezentantul legal; acesta din urma semnand o declaratie prin care Organizatorii sunt absolviti de orice raspundere decurgand din acordarea castigului respectiv si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legata de castigul respectiv.
SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
12.2. Consumatorului nu ii revine obligatia platii niciunui impozit, cu exceptia cheltuielilor legate de achizitionarea produselor participante la Campanie.
SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
SECTIUNEA 14 . LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate magazinele participante la aceasta Campanie sau pentru oricine suna la Infoline (gratuit): 0800 080 800 de luni pana vineri, intre orele 9:00 – 17:00 , exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in SECTIUNEA 3 sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.coca-cola.ro. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.
Coca-Cola, Coca-Cola light si Coca-Cola zero sunt marci inregistrate ale The Coca-Cola Company.
SECTIUNEA 16. CONFIDENTIALITATEA DATELOR PERSONALE

16.1. Prin participarea la campania promotionala “Coca-Cola Racoreste Romania”, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentie, in scopul participarii la acest concurs, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor Campaniei si pentru a fi folosite in activitati de marketing ulterioare.

16.2. Anuntarea castigurilor poate fi un eveniment public. Participarea la campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Castigatorii vor putea semna si o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator.

16.3. Participantilor la campania promotionala “Coca-Cola Racoreste Romania” le sunt garantate drepturile prevazute de legea privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.

16.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Agentie.

16.5. Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu Coca-Cola, trimitand o cerere scrisa prin care sa solicite delistarea din baza noastra de date la adresa Agentiei.
SECTIUNEA 17. INFORMATII SUPLIMENTARE

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa sunati la Infoline 0800 080 800 (numar de telefon cu acces gratuit), de luni pana vineri, intre orele 9:00 – 17:00, exclusiv sarbatorile legale, incepand cu data de 28 iulie 2008 si pana pe data de 7 septembrie 2008. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.