Voteaza si castiga o geanta Meli Melo

Organizatorul concursului este S.C. GAMABELL EXIM S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Armoniei nr. 30, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7696/06.10.1997, avand codul unic de inregistrare R9832823, reprezentata de Simona ROTARU in calitate de Director General.

Prezentul regulament va fi facut public pe site-ul www.melimelo.ro, precum si la cerere, in mod gratuit, oricarui solicitant, la tel. 021.212.29.47 sau pe adresa de e-mail contact@melimelo.ro.

Concursul se va desfasura pe teritoriul Romaniei.
La acest concurs poate participa orice cetatean roman, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor societatii, precum si a membrilor familiilor acestora (sot/sotie si rude pana la gradul II).

Pentru a putea participa la concurs, participantul trebuie sa fie abonat la news-letterul de pe site-ul www.melimelo.ro. Inscrierea la news-letter se poate face pe toata perioada desfasurarii concursului.Concursul consta in urmatoarele:

Fiecarei persoane abonate la news-letterul Meli Melo – Paris i se va trimite un e-mail prin care este rugat sa participe la studiul de piata online organizat de S.C. GAMABELL EXIM S.R.L. Participarea la acest studiu de piata consta in accesarea link-ului din e-mail, bifarea raspunsului considerat potrivit de catre fiecare persoana in parte si accesarea butonului “vot”. Dupa accesarea butonului “vot”, se verifica daca participarea la concurs este valida. Daca participarea este valida, i se va atribui in mod automat un numar de inregistrare.
Numerele de inregistrare se atribuie consecutiv, crescator.
Participarea la concurs nu este in vreun fel conditionata de cumpararea vreunui produs.
Intrebarea din studiu de piata nu vizeaza persoana chestionata, ci brandul Meli Melo – Paris. Participarea la studiul de piata online organizat de S.C. GAMABELL EXIM S.R.L. se poate face o singura data de pe o adresa de e-mail.

Graficul de desfasurare a concursului este urmatorul:

  1. 12.11.2007-25.11.2007 – desfasurarea propriu-zisa a concursului, constand in inscrierea la studiul de piata online organizat de S.C. GAMABELL EXIM S.R.L. Toate inscrierile valide se centralizeaza automat intr-un tabel.
  2. 26.11.2007 – desemnarea castigatorilor. Va fi desemnat castigator fiecare al 100-lea participant la studiul de piata, automat inscris in concurs (ex.: concurentul cu nr. 100, 200, 300, s.a.m.d.)
  3. 27.11.2007-30.11.2007 – anuntarea castigatorilor pe site, cat si pe e-mail. In acest sens, fiecarui castigator ii va fi transmis un e-mail in care va fi anuntat ca a fost desemnat castigator, comunicandu-i-se si natura castigului, cu solicitarea de a confirma premiul si de a transmite adresa postala la care ii va fi expediat premiul.
  4. 30.11.2007-09.12.2007 – confirmarea premiului din partea castigatorilor, si transmiterea de catre acestia a adresei unde va fi expediat premiul. In cazul in care castigatorul nu transmite confirmarea si adresa pana la data de 09.12.2007, acesta va pierde premiul.
  5. 10.12.2007-14.12.2007 – transmiterea premiilor catre castigatori. Premiile neridicate de la posta in termenul legal si returnate, nu vor fi retransmise, concurentul in cauza pierzand premiul prin neridicare.

Premiile pierdute nu vor fi reportate.

Premiile constau intr-o geanta Meli Melo – Paris, valoarea nominala a unui premiu fiind de 59.99 lei.

Nu se permite mai mult de o inscriere/participare pentru aceeasi adresa de e-mail la studiul de piata online organizat de S.C. GAMABELL EXIM S.R.L. Orice inscriere suplimentara, va fi anulata.

Premiile nu vor fi schimbate si nu se poate opta pentru obtinerea contravalorii lor in bani.

Organizatorul concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, acolo unde este cazul.

In conformitate cu legislatia in vigoare, organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul prezentului concurs, lista castigatorilor urmand a fi afista pe site-ul www.melimelo.ro.

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa: SC GAMABELL EXIM SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Armoniei nr. 30, sector 2, organizatorul se obliga:

  • Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
  • Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001;
  • Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Dispozitii finale:

Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Eventualele reclamatii/intrebari legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC GAMABELL EXIM SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Armoniei nr. 30, sector 2, tel.: 212.29.47 sau pe adresa de e-mail: contact@melimelo.ro, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.