Castiga 15 ATV-uri, 100 de rucsacuri si 10.000 huse de telefon

Regulamentul concursului “Castiga premii la rece”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul “Castiga premii la rece” (denumit în continuare Concursul) este organizat de Vodafone Romania S.A., cu sediul in Pta. Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9852/1996 avand Cod fiscal RO8971726, denumita in continuare “Organizator”.

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit în continuare “Regulament Oficial”), potrivit celor menţionate mai jos:

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public începand cu data de 10 decembrie 2007, pe site-ul www.vodafone.ro

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară în perioada 10 decembrie 2007 – 10 ianuarie 2008. Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Concurs pot participa orice persoana fizica sau juridica, cetatean roman, cu domiciliu stabil in Romania, cu vârsta peste 18 ani, clienţi Vodafone Romania.

Angajaţii si colaboratorii Vodafone Romania SA si Sony Ericsson Romania SA precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia a acestora nu vor putea participa la concurs.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa completeze formularul de inregistrare de pe cupon pe care il vor primi in momentul in care un client a semnat un contract nou de servicii Vodafone, sau de prelungire a aunui abonament existent sau la achizitionarea unui telefon Sony Ericson T250i din magazinele Vodafone, urmand sa depuna cuponul in urna de tragere la sorti din fiecare magazin Vodafone din tara, completand datele cerute: nume, prenume, numar de telefon Vodafone, IMEI telefon, numarul facturii prin care au achizitionat telefonul, adresa e-mail (optional).

In urma completarii formularului de inregistrare, participantii vor participa la tragerea la sorti a concursului din data de 25 ianuarie 2008.

Castigatorii vor fi stabiliti in urma tragerilor la sorti, efectuate cu ajutorul sistemelor computerizate, pe data de 25 ianuarie 2008. Castigatorii vor fi anuntati telefonic in ziua urmatoare extragerii.

De asemenea participantii trebuie sa completeze corect formularul de participare.

In data de 10 ianuarie 2008 ora 00 se va incheia concursul iar pe data de 15 ianuarie 2008 se va afisa lista castigatorilor pe site-ul www.vodafone.ro

Participantii vor putea castiga urmatorele premii prin tragere la sorti:
15 ATV-uri
100 de rucsaci de munte

Pentru fiecare telefon Sony Ericsson T250i cumparat fiecare client va primi un premiu instant : o husa de telefon

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR
15 ATV-uri
100 de rucsaci de munte
10 000 de premii instant: huse te telefon

Valoarea toatala a premiilor este de 80 750 EUR:
15 ATV-uri* 2500 EUR
100 rucsacuri *100 EUR
10 000 huse de telefon * 2.56 USD

Valoarea totala a a premiiilor este de 80, 750 euro brut, din care se retine la sursa impozitul pe premii conform Titlului III, Capitoul VII din Codul Fiscal.

SECŢIUNEA 6. DESCALIFICAREA DE LA CONCURS

Încercările de fraudare vor are avea drept consecintă imediata descalificarea din concurs.

SECŢIUNEA 7. TRAGEREA LA SORTI

In data de 25 ianuarie 2008 va avea loc tragerea la sorti in cadrul careia se vor acorda cele 15 premii, fiecare constand intr-un ATV si 100 premii, fiecare constand intr-un rucsac. De asemenea, se vor extrage si 5 rezerve. Tragerea la sorti se va efectua in prezenta unei comisii formate din reprezentantii firmelor implicate si va fi asistata de un notar public.

Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.vodafone.ro in data de 15 ianuarie 2007.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIILOR

Lista câştigătorilor va fi publicata pe site-ul www.vodafone.ro în data de 15 ianuarie 2008. Castigatorii vor fi contactati telefonic pentru a fi informati asupra modalitatii de intrare in posesia premiilor.

In cazul in care Organizatorul nu poate contacta castigatorul in termen de 7 zile lucratoare din motive independente de Organizator, acesta se va invalida si premiul va fi acordat unei rezerve in ordinea extragerii.
Câştigătorii vor intra personal in posesia premiilor prin prezentarea la sediul Vodafone, impreuna cu actul de identitate, factura ce dovedeste achizitionarea telefonului si telefonul Sony Ericsson T250i cumparat in perioada de desfasurare a concursului.

SECŢIUNEA 9. NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTAVALORII ÎN BANI A PREMIILOR

În cadrul acestui Concurs, nu este posibilă înlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA PROMOŢIEI

Prezentul concurs va înceta de drept la data de 10 Ianuarie 2008 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră – de natură a face imposibilă derularea concursului.

SECŢIUNEA 11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Vodafone nu îşi asumă răspunderea pentru: înregistarea cu date personale greşite sau false, furtul sau pierderea codului unic de înregistrare, gradul de performanţă a computerelor personale, disfuncţionalităti ale conexiunii la internet a participanţilor.

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul, detinand numarul 70 de Operator de date cu caracter personal, se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale stocate pe durata Concursului (nume, prenume, telefon, e-mail). Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Participantul la Concurs in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre Vodafone Romania SA, cu sediul in Pta. Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, Bucuresti.

La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului Vodafone Romania SA, cu sediul in Pta. Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, Bucuresti, acesta se obliga:
sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.vodafone.ro si in magazinele Vodafone. Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile din România.