Castiga 3 Logan Pick-Up, 10 frigidere si 67 de expresoare Bosch

Câştigă 80 de premii Bosch.

Bosch împlineşte 80 de ani de experienţă în domeniul sculelor electrice profesionale şi vrea să sărbătorească cu tine acest moment. Completează cuponul promoţional în magazinele distribuitorilor specializaţi Bosch, în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie şi participă la tombola aniversară! Poţi câştiga 3 Logan Pick-Up, 10 frigidere şi 67 de expresoare Bosch!

Participa acum la acest concurs !

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “80 de ani de experienta si inovatii” 1 Septembrie 2008 – 27 Noiembrie 2008

ART. 1 ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
(1) Organizatorii campaniei promotionale “80 de ani de experienta si inovatii” sunt: S.C. ROBERT BOSCH S.R.L., Departamentul Scule Electrice, cu sediul social in Bucuresti, Str Horia Macelariu nr. 30-34, sector 1,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub nr. J/40/7601/1994 , CIF RO5541546, contul nr. RO39VBBU2511BU4000522701, deschis la Volksbank Centrala, Bucuresti, reprezentata de Brigitte EBLE, cu
functia de Director General denumita in continuare “BOSCH”.
(2) Campania promotionala se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza „Regulamentul”) fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a
completa si/ sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la art. 11.

ART. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
(1) Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei. La aceasta promotie participa toate magazinele distribuitorilor si subdistribuitorilor specializati Bosch, in care sunt comercializate produsele
participante la promotie, conform Anexei 1
(2) Campania promotionala „80 de ani de experienta si inovatii” va incepe la data de 1 Septembrie 2008 si se va incheia la data de 27 Noiembrie 2008.
(3)Toate premiile acestei campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizatori.

ART. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA
(1) La aceasta campanie promotionala pot participa persoanele fizice sau juridice avand cetatenie romana, cu domiciliul stabil in Romania. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii companiilor ROBERT
BOSCH S.R.L. si ai agentiilor Grey Worldwide Romania SRL, Hit Mail Romania SRL si ai Transalkim Spedition SRL, respectiv angajatii magazinelor in care se desfasoara campania, precum si rudele de gradul intai ale
acestora.
(2) Prin participarea la aceasta campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta campanie implicand obligativitatea respectarii
prevederilor prezentului Regulament.
(3) Participantii trebuie sa pastreze factura fiscala pe care se gaseste produsul participant la promotie conform Regulamentului, pentru ca, in cazul contactarii ca potentiali castigatori sa poata faca dovada achizitionarii
produsului participant.

ART. 4 PRODUSELE PARTICIPANTE
(1) Produsele participante la campania “80 de ani de experienta si inovatii” sunt scule electrice si accesorii profesionale Bosch, conform Anexei 1, puse in vanzare in magazinele distribuitorilor si subdistribuitorilor specializati Bosch.
(2) Dupa data incheierii campaniei promotionale, data determinata in conformitate cu art 2, alin (2), produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nici o responsabilitate si nemaiasumandu-si nici o obligatie in legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

ART. 5 MECANICA CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Participarea la promotie se face in mod voluntar, la achizitia oricarui produs participant la promotie, prin completarea integrala a talonului promotional care se gaseste in magazinele distribuitorilor si subdistribuitorilor
specializati Bosch, care comercializeaza produsele participante la promotie si prin predarea acestuia unui reprezentant de vanzari al distribuitorului/ subdistribuitorului Bosch pana la data de 27 noiembrie inclusiv, data
mentionata pe cupon si pe factura de achizitie a produsului. Prin achizitionarea unui produs participant la promotie si completarea integrala a talonului promotional, cumparatorul va participa la o tombola. Participantul
va completa talonul integral (distibuitor, numar si data factura, firma, adresa, domeniul de activitate, numarul de angajati al firmei, numarul de scule electrice existente in firma, respectiv scule Bosch, numele si prenumele reprezentantului legal, telefon si semnatura) si il va inmana distribuitorului/ subdistribuitorului Bosch, in momentul achizitionarii produsului participant la promotie, pana la data de 27 noiembrie 2008 inclusiv;
In cazul in care o persoana juridica va fi desemnata castigatoare, premiul castigat va putea fi ridicat de catre un reprezentant al firmei, imputernicit de catre Directorul General printr-o delegatie semnata si stampilata. pe baza Ridicarea premiului se va face conform regulilor stabilite prin acest regulament
(2) Cupoanele promotionale care nu ajung pentru validare pana cel tarziu in data de 4 decembrie 2008 nu pot participa la tombola promotionala.
(3) Prin completarea si inmanarea acestui talon, consumatorul va intra cu o sansa in tragerea la sorti finala, mai multe taloane completate insemnand , mai multe sanse de castig.
(4) Participantii trebuie sa pastreze factura fiscala in original pentru dovada achizitionarii produsului participant la promotie.

ART. 6 TRAGEREA LA SORTI
(1) Pentru acordarea premiilor va fi organizata o tragere la sorti in data 10.12.2008. Tragerea la sorti se va efectua manual din toate taloanele colectate de catre distribuitorii si subdistribuitorii de scule electrice Bosch si care indeplinesc conditiile de validitate de la art. 7.1.
(2) Fiecare participant va intra in tragerea la sorti cu numarul de taloane completate pe toata perioada campaniei promotionale.
(3) Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei si va fi asistata de un notar public.
(4) In cadrul tragerii la sorti se vor extrage si 30 rezerve pentru a anticipa situatiile in care nu sunt indeplinite conditiile prezentului Regulament (descrise la Art 7.2 ). In cazul in care primul participant extras ca si castigator nu indeplineste conditiile de validare specificate la art 7., se va proceda la validarea primei rezerve extrase.

ART. 7 CONDITII DE VALIDITATE
7.1. Validarea taloanelor
Pentru ca un talon completat sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– talonul trebuie sa fie in original, nedeteriorat, intreg, lizibil (nu se accepta fotocopii ale cupoanelor);
– talonul sa fie completat integral cu datele participantului la promotie, respectiv: distibuitor, numar si data factura achizitie produs participant la promotie, firma, adresa, domeniul de activitate, numarul de angajati al
firmei, numarul de scule electrice existente in firma, respectiv scule Bosch, numele si prenumele reprezentantului legal si semnatura;
– talonul trebuie sa fie inmanat distribuitorului autorizat in perioada 01.09.2008 – 27.11.2008;
– factura mentionata pe talon sa fie una valida si sa dovedeasca achizitionarea unuia dintre produsele participante la promotie pe perioada campaniei.
– Talonul promotional sa ajunga pentru validare la organizatorii promotiei pana in data de 4 decembrie 2008
7.2. Validarea ulterioara a castigatorilor
Pentru a intra in posesia premiului, participantul desemnat castigator trebuie :
– sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
– sa prezinte buletinul/ cartea de identitate in original (in cazul in care castigatorul are statutul de persoana fizica)
– sa prezinte delegatia semnata si stampilata de catre directorul general al firmei (in cazul in care castigatorul are statut de persoana juridica)
– sa pastreze factura fiscala mentionata pe talonul castigator;
– factura mentionata pe talon sa fie una valida si sa dovedeasca achizitionarea unuia dintre produsele participante la promotie in perioada 1.09.2008 – 27.11.2008;
– sa poata sa fie contactati la numarul de telefon mobil pana la data 16.12.2008;
– sa trimita pe fax la numarul 021/207.00.80 o copie de pe factura fiscala mentionata pe talonul castigator / cartea de identitate/ delegatie in termen de 2 zile de la data comunicarii datelor personale prin telefon;
In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea dovezii detinerii facturii fiscale, atunci
Organizatorii isi rezerva dreptul de a-l invalida.
In cazul castigatorilor persoane fizice, numele si prenumele din buletin/ carte de identitate trebuie sa coincida cu numele si prenumele de pe talonul promotional si de pe factura de achizitie a produsului. In cazul castigatorilor persoane juridice, datele firmei de pe factura de achizitie a produsului trebuie sa coincida cu datele firmei de pe
talonul promotional).
Castigatorii premiului Logan Pick-Up vor fi solicitati sa prezinte pentru ridicarea premiului la sediul Robert Bosch SRL. Pentru validarea lor ca si castigatori, acestia trebuie sa prezinte factura de achizitie a produsului
promotional in original, buletin/ carte de identitate in original si delegatie de reprezentant al firmei semnata si stampilata in original (in cazul in care castigatorul este persoana juridica). Prezentarea de documente
fotocopiate nu este acceptata. Castigatorii care nu se prezinta pentru ridicarea premiului pana in data de 19 decembrie 2008, isi pierd calitatea de castigatori si dreptul de a intra in posesia premiului.
Castigatorii premiilor Frigider Bosch si Expressor Bosch isi pot ridica premiile pana la data de 19 decembrie 2008 de la sediul celui mai apropiat distribuitor autorizat Bosch, conform Anexei 2, care contine lista cu
magazinele distribuitorilor autorizati Bosch. Pentru validarea lor ca si castigatori, acestia trebuie sa prezinte factura de achizitie a produsului promotional in original, buletin/ carte de identitate in original si delegatie de
reprezentant al firmei semnata si stampilata in original (in cazul in care castigatorul este persoana juridica).
Prezentarea de documente fotocopiate nu este acceptata. Castigatorii care nu se prezinta pentru ridicarea premiului pana in data de 19 decembrie 2008, isi pierd calitatea de castigatori si dreptul de a intra in posesia
premiului. Predarea se va face pe baza unui proces verbal de primire/predare a premiului.

ART. 8 PREMIILE
(1) In cadrul acestei campanii, Organizatorii vor acorda urmatoarele premii :
3 X Logan Pick-up;
10 X Frigider Bosch;
76 X Expresor Bosch;
(2) Valoarea totala a premiilor este 159.478 RON (TVA inclus).
(3) Premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris la Art. 5.
(4) Lista castigatorilor va fi publicata pe website-ul www.bosch.com.ro incepand cu data de 15.12.2008.
(5) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea
parametrilor/ caracteristicilor premiilor.
(6) Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie.
Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul campaniei promotionale va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv.
(7) Castigatorii vor fi contactati telefonic in termen de 72 ore pentru a verifica indeplinirea conditiilor de validitate conform art. 7.2 si a li se comunica cum vor intra in posesia premiilor. In termen de 2 zile de la data comunicarii datelor personale la telefon, castigatorii trebuie sa trimita pe fax la numarul 021/207.00.80 o copie de pe factura fiscala mentionata pe talonul castigator.
(8) In circumstante care nu depind de Organizatori, acesta nu isi asuma responsabilitatea nerespectarii termenului mentionat anterior.
(9) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in art. 7.2, premiul nu va fi predat.

ART. 9 TAXE
(1) Organizatorii se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 571 din 2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura
cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

ART. 10 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
competente.
(2) Legea aplicabila este legea romana.

ART. 11 REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Regulamentul campaniei Bosch „80 de ani de experienta si inovatii” este disponibil in mod gratuit la solicitarea oricarei persoane interesate pe website-ul www.bosch.com.ro, pana la data de 18.12.2008.

ART. 12 RESPONSABILITATE
(1) Prin inscrierea la campania promotionala Bosch „80 de ani de experienta si inovatii” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
(2) Organizatorii nu vor fi responsabili de pierderea cupoanelor castigatoare, de instrainarea lor si sau prezentarea cupoanelor necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu vor fi obligati sa acorde premiile
pe baza unor astfel de cupoane care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul regulament.
(3) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii
(4) Organizatorii Campaniei promotionale „80 de ani de experienta si inovatii” nu vor avea nici o raspundere si nu vor putea fi implicati in nici un litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra cupoanelor din
pachetele participante la campanie cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

ART. 13 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea la promotia „80 de ani de experienta si inovatii” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Prin participarea la campania promotionala „80 de ani de experienta si inovatii”, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la
includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la acest concurs si furnizarii de informatii despre produsele si evenimentele Bosch si cele ale partnerilor sai.
Completarea talonului reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale si cele privitoare la persoanele juridice sa fie pastrate si prelucrate de compania S.C. ROBERT BOSCH S.R.L. Scopurile prelucrarii
acestor date sunt: desemnarea castigatorilor promotiei „80 de ani de experienta si inovatii”. Datele castigatorilor vor fi pastrate in departamentul contabil al Operatorului in vederea raportarii anuale catre
Administratia Financiara, potrivit legislatiei fiscale.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al S.C. ROBERT BOSCH S.R.L.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, Bucuresti, Str Horia Macelariu nr. 30-34, Sector 1, S.C. ROBERT BOSCH S.R.L. se obliga sa le garanteze participantilor drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date; dreptul de interventie asupra datelor;dreptul de opozitie, dupa cum urmeaza:
– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
– sa inceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.
Dupa terminarea procesului de desemnare si anuntarea castigatorilor acestei promotii, datele necastigatorilor vor fi distruse.
Poti intrerupe oricand comunicarea cu S.C. ROBERT BOSCH S.R.L., trimitand o cere scrisa la S.C. ROBERT BOSCH S.R.L., Bucuresti, Str Horia Macelariu nr. 30-34, Sector 1.
Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.