Castiga 4 aparate foto, 4 iPod-uri si 4 memory flash drive !

Concursul de eseuri
Se adresează elevilor înscrişi în clasele V-XII. Participanţii vor redacta un eseu pe tema Elev în comunism.
Textul trebuie să aibă o dimensiune cuprinsă între 3 şi maxim 5 pagini, scrise la calculator cu font Times New Roman, dimensiunea caracterului 12, la 1 rând şi ½ şi va avea un titlu ales de participant. Eseul va fi însoţit de Fişa de înscriere obligatorie, necompletarea acesteia atrăgând descalificarea lucrării.
Data limită de predare a eseurilor este 15 aprilie 2008. Eseurile vor fi trimise, fie în variantă tipărită, prin poştă, cu confirmare de primire, la OP 39, CP 50, Bucureşti, fie în variantă electronică la următoarea adresă e-mail: concurseseu@iiccr.ro . Emitentului i se va confirma automat primirea e-mailului său.
Eseurile vor fi evaluate separat, după cum urmează: clasele V-VIII şi clasele IX-XII.
Juriul va fi format din experţi ai IICCR şi ai MECT.
Toţi elevii care vor trimite eseuri, cât şi profesorii coordonatori implicaţi în proiect vor primi diplome de participare. Diplomele vor fi trimise şcolilor participante prin poştă, cu confirmare de primire, acestea urmând a fi distribuite de şcoală diverşilor participanţi.
Eseurile câştigătoare vor fi publicate de IICCR într-un volum, care va fi distribuit unităţilor de învăţământ din circuitul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
O festivitate de premiere va fi organizată de IICCR la Bucureşti, unde toţi câştigătorii vor fi invitaţi.
Premiile acordate vor fi următoarele:

Clasele V-VIII
1 Premiu I constând în 1 aparat foto digital
1 Premiu II constând în 1 iPod
1 Premiu III constând în 1 Flash Pen
2 Menţiuni constând în 1 Enciclopedie de istorie universală

Clasele IX-XII
1 Premiu I constând în 1 aparat foto digital
1 Premiu II constând în 1 iPod
1 Premiu III constând în 1 Flash Pen
2 Menţiuni constând în 1 Enciclopedie de istorie universală

Concursul de desen şi alte forme de artă grafică
Se adresează elevilor înscrişi în clasele V-XII. Participanţii vor realiza desene (acuarelă, creion, etc.), colaje, afişe, grafică pe calculator, pe tema Elev în comunism.
Planşele trebuie să aibă o dimensiune de minim A4, sau, în cazul celor realizate pe calculator, să aibă o rezoluţie de 240 DPI, necesară unei tipăriri de calitate.
Data limită de predare a planşelor sau a versiunilor lor electronice este 15 aprilie 2008. Planşele vor fi trimise, fie în variantă tipărită, prin poştă, cu confirmare de primire, la OP 39, CP 50, București, fie în variantă electronică la următoarea adresă e-mail: concursgrafica@iiccr.ro. Emitentului i se va confirma automat primirea e-mailului său.
Toate planşele vor fi însoţite de Fişa de înscriere obligatorie, atât pentru lucrările trimise prin poştă cit şi pentru cele electronice, necompletarea acesteia atrăgând descalificarea lucrării. Pentru variantele electronice, Fişa de înscriere va fi ataşata la mail împreună cu lucrarea.
Planşele vor fi evaluate separat, după cum urmează: clasele V- XII, profil teoretic, tehnic, vocaţional (altul decât cel de artă), şi clasele V-XII din liceele de artă.
Juriul va fi format din experţi ai IICCR şi ai MECT.
Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare la proiect. De asemenea, toate şcolile şi profesorii coordonatori implicaţi vor primi diplome de participare la proiect. Diplomele vor fi trimise şcolilor participante prin poştă, cu confirmare de primire, acestea urmând să fie apoi distribuite de şcoală diverşilor participanţi.
Planşele câştigătoare vor fi afişate de IICCR într-o mini-expoziţie organizată în timpul festivităţii de premiere sau cu titlu permanent într-o locaţie care va fi stabilită ulterior.
De asemenea, IICCR îşi rezervă dreptul să folosească planşele în viitoarele sale activităţi. Participanţii cedează drepturile de autor IICCR, iar planşele nu vor fi returnate ulterior.
O festivitate de premiere va fi organizată de IICCR la Bucureşti, unde vor fi invitaţi toţi câştigătorii.
Premiile acordate vor fi următoarele:

Clasele V- XII
1 Premiu I constând în 1 aparat foto digital
1 Premiu II constând în 1 iPod
1 Premiu III constând în 1 Flash Pen
2 Menţiuni constând în 1 Enciclopedie de istorie universală

Clasele V-XII din şcoli şi licee de artă
1 Premiu I constând în 1 aparat foto digital
1 Premiu II constând în 1 iPod
1 Premiu III constând în 1 Flash Pen
2 Menţiuni constând în 1 Enciclopedie de istorie universală

PERIOADA de desfăşurare şi etape
Lansarea proiectului: 15 februarie 2008.
Data de predare a eseurilor şi a planşelor grafice: 15 aprilie 2008.
Rezultatele vor fi anunţate începând cu 9 mai 2008 pe site-urile celor două instituţii partenere.
Festivitatea de premiere: 16 mai 2008.

REGULAMENTUL concursului şi Fişa de înscriere vor fi disponibile pe site-ul IICCR: www.crimelecomunismului.ro

Participa acum la acest concurs !