Castiga un iPod cu o parodie video

Regulament de participare la concursul ‘BaDeaconEsca’

1. ORGANIZATOR Organizatorul concursului ‘BaDeaconEsca’ este SC NEOGEN SA, CUI RO 13305520, Nr de Inregistrare la Registrul Comertului J26/467/2000, cu sediul in Tg-Mures, str. Mihai Eminescu nr. 48, CP 540331, numit in continuare Organizator. Decizia de derulare a concursului, conform regulilor din prezentul regulament, este finala si obligatorie pentru participanti.

2. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI Concursul se va desfasura prin internet, pe site-ul Organizatorului, http://neogen.ro/.

3. DURATA DE DESFASURARE A CONCURSULUI: Concursul se desfasoara in perioada 29.11.2007- 16.12.2007.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE La acest concurs pot participa toate persoanele fizice inregistrate ca utilizatori ai site-urilor din reteaua Neogen, in conditiile termenilor si conditiilor de utilizare agreate la inregistrarea pe site-urile apartinand Organizatorului. Concurentii trebuie sa aiba cetatenie romana si domiciliu in Romania. Pe toata durata desfasurarii concursului, orice concurent poate sa renunte la participare. Angajatii Organizatorului si ai Sponsorilor precum si membrii familiilor acestora nu au dreptul sa participe la acest concurs. Toate datele furnizate cu ocazia participarii la acest concurs pot fi folosite de Organizator in scopuri comerciale. Participand la acest concurs esti de acord, ca in cazul castigarii unui premiu imaginea ta sa fie folosita in scopuri publicitare, sau pentru activitati viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Participantii la acest concurs au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale, printr-o cerere scrisa pe adresa SC Neogen SA. Prin participarea la acest concurs se considera cunoscut si acceptat prezentul Regulament, precum si Conditiile generale de utilizare a site-urilor Neogen.

5. MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI SI MODALITATEA DE DESEMNARE A CASTIGATORULUI
Video-urile cu parodiile dupa fiecare dintre Mircea Badea, Dan Diaconescu si Andreea Esca pot fi upload-ate pe Neogen.TV dupa procedura obisnuita, doar ca se indica tagul ‘BaDeaconEsca’.
Dupa trei saptamani de concurs, juriul Neogen va selecta cea mai tare videoparodie dupa fiecare din cei 3 care va fi premiata cu un iPod.

6. DESCALIFICARE In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. Video-urile care nu vor respecta regulile concursului nu participa.

7. PREMIILE OFERITE Organizatorul ofera un iPod pentru cea mai tare videoparodie dupa fiecare dintre cei 3 ‘clasici in viata’.

8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE Organizatorul campaniei este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea nefiind in sarcina persoanei castigatoare.

9. ACORDAREA PREMIILOR Castigatorul trebuie sa raspunda in maxim 10 de zile calendaristice de la data primirii e-mail-ului care contine instiintarea de castigare a concursului. In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in acest termen de 10 de zile calendaristice, el pierde orice drept asupra premiului castigat. Castigatorul concursului are obligatia sa completeze un formular cu datele de contact inainte de a intra in posesia premiului. Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

10. LITIGII Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

11. INTRERUPEREA CONCURSULUI Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului.

12. REGULAMENTUL CONCURSULUI Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de internet www.neogen.ro sau la numerele de telefon 021-3184084, 021-3184076, 0743-751175, 0727-751145. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul concursului are obligatia de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.