Castiga un televizor LCD model LG, Westwood sau Toshiba in fiecare zi timp de 114 zile

Premiile care pot fi castigate sunt:
– Cate un LCD-uri de 81 cm pentru fiecare zi de promotie, marca LG, Westwood sau Toshiba, prin extragere la sorti electronica zilnica, la ora 12.00 a.m. Exceptia o reprezinta zilele de sambata si duminica, pentru care extragerile se vor organiza in fiecare zi de luni, la ora 12.00 a.m.
– Prima zi de extragere va fi 10.09.2008,iar ultima zi de extragere va fi 05.01.2009.
– Numarul de premii participante va fi de 114, cate unul pentru fiecare zi de promotie, avand o valoare totala de aproximativ 210.000 lei(TVA inclus).

Mecanismul Campaniei este urmatorul:
– in cuprinsul bonului fiscal generat ca urmare a cumpararii unuia sau mai multor produse, va fi specificat un cod unic aferent campaniei “Un LCD pe zi”, numit ‘’cod promo’’.
– in perioada cuprinsa intre 9 septembrie si 31 decembrie, cumparatorii care doresc sa participe la campania “Un LCD pe zi” vor trimite un sms la numarul de telefon 1867 continand codul promo specificat pe bonul fiscal
– Organizatorul va prelucra in sistem electronic numarul de bon,codul promo si numarul de telefon de la care s-a primit sms-ul
– Se va urma procedura de extragere cuprinsa in Sectiunea 6 a prezentului Regulament
Din momentul achizitionarii oricarui produs, indiferent de valoare, din oricare magazin Domo din tara, cumparatorul poate participa la extragerea zilnica ce se va desfasura electronic, incepand din ziua urmatoare cumpararii produsului, la ora 12.00, exceptie facand zilele de sambata si duminica, pentru care extragerile sunt efectuate in fiecare zi de luni, prin trimiterea sms-ului continand codul promo.
In fiecare zi de promotie vor participa la extragere toti cumparatorii Domo, persoane fizice, care au facut cumparaturi pe durata desfasurarii campaniei (9 septembrie – 31 decembrie).
Pentru fiecare zi de promotie, se va acorda cadou un LCD de 81 cm, marca Westwood, LG sau Toshiba. Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda oricare dintre marcile mentionate, in functie de stocul disponibil in locatia de unde castigatorul confirma ca isi va ridica premiul.
In momentul extragerii, casigatorul va fi anuntat telefonic, imediat si in termen de 24 de ore de la validare afisat pe site-ul www.domo.ro si pe site-ul http://unlcdpezi.domo.ro . Lunar, lista castigatorilor va fi publicata intr-un ziar cu tiraj national.
Castigatorul are dreptul sa-si ridice premiul in termen de 40 zile calendaristice de la data validarii.
Premiul va fi ridicat in ziua in care Cumparatorul validat se prezinta in magazinul DOMO agreat, sau, in situatia in care nici unul din produse nu se afla in stocul magazinului in cauza, la o data ulterioara agreata, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data amanarii.

Campania se va desfasura in intervalul 9 septembrie 2008 – 31 decembrie 2008.

Participa acum la acest concurs !

Regulamentul oficial al concursului
“Un LCD pe zi!”

Promo 1

Sectiunea 1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania este organizata de catre

S.C. DOMO RETAIL S.A., societate comerciala cu sediul in Targu Secuiesc , str Abatorului , nr.17 .Cod de Identificare fiscala RO6529672, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J14/958/1994, Cont IBAN RO86BRDE150SV01059101500, deschis la BRD-Groupe Societe Generale Targu Secuiesc, reprezentata prin Lorand Szarvadi-Teglas, in calitate de Director General (DOMO)

Extragerile pentru desemnarea castigatorilor vor fi organizate la sediul agentiei de publicitate RIGHT TOUCH.

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos:

Sectiunea 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si desfasurata in toate magazinele DOMO din tara, pe site-ul DOMO (www.domo.ro), precum si pe site-ul campaniei ‘’Un LCD pe zi’’ (http://unlcdpezi.domo.ro )

Sectiunea 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in intervalul 9 septembrie 2008 – 31 decembrie 2008.

Sectiunea 4 DESCRIEREA PREMIILOR

Premiile care pot fi castigate sunt:
– Cate un LCD-uri de 81 cm pentru fiecare zi de promotie, marca LG, Westwood sau Toshiba, prin extragere la sorti electronica zilnica, la ora 12.00 a.m. Exceptia o reprezinta zilele de sambata si duminica, pentru care extragerile se vor organiza in fiecare zi de luni, la ora 12.00 a.m.
– Prima zi de extragere va fi 10.09.2008,iar ultima zi de extragere va fi 05.01.2009.
– Numarul de premii participante va fi de 114, cate unul pentru fiecare zi de promotie, avand o valoare totala de aproximativ 210.000 lei(TVA inclus).

Sectiunea 4. DREPT DE PARTICIPARE

Au drept de participare persoanele fizice cu domiciliul in Romania, avand varsta de cel putin 18 ani impliniti. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei DOMO RETAIL S.A. , asociatii/actionarii, administratorii si angajatii societatilor in ale caror magazine/sedii se desfasoara promotia, administratorii si angajatii societatilor partenere la organizarea promotiei, precum si rudele de gradul I si II ai tuturor celor mentionati anterior.
Castigatorul premiului este de acord sa semneze la solicitarea organizatorilor, in momentul primirii premiului o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere, un consimtamant de publicitate si un proces verbal de indeplinire a criteriilor de participare stabilite prin prezentul regulament.

Sectiunea 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Mecanismul Campaniei este urmatorul:
– in cuprinsul bonului fiscal generat ca urmare a cumpararii unuia sau mai multor produse, va fi specificat un cod unic aferent campaniei “Un LCD pe zi”, numit ‘’cod promo’’.
– in perioada cuprinsa intre 9 septembrie si 31 decembrie, cumparatorii care doresc sa participe la campania “Un LCD pe zi” vor trimite un sms la numarul de telefon 1867 continand codul promo specificat pe bonul fiscal
– Organizatorul va prelucra in sistem electronic numarul de bon,codul promo si numarul de telefon de la care s-a primit sms-ul
– Se va urma procedura de extragere cuprinsa in Sectiunea 6 a prezentului Regulament
Din momentul achizitionarii oricarui produs, indiferent de valoare, din oricare magazin Domo din tara, cumparatorul poate participa la extragerea zilnica ce se va desfasura electronic, incepand din ziua urmatoare cumpararii produsului, la ora 12.00, exceptie facand zilele de sambata si duminica, pentru care extragerile sunt efectuate in fiecare zi de luni, prin trimiterea sms-ului continand codul promo.
In fiecare zi de promotie vor participa la extragere toti cumparatorii Domo, persoane fizice, care au facut cumparaturi pe durata desfasurarii campaniei (9 septembrie – 31 decembrie).
Pentru fiecare zi de promotie, se va acorda cadou un LCD de 81 cm, marca Westwood, LG sau Toshiba. Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda oricare dintre marcile mentionate, in functie de stocul disponibil in locatia de unde castigatorul confirma ca isi va ridica premiul.
In momentul extragerii, casigatorul va fi anuntat telefonic, imediat si in termen de 24 de ore de la validare afisat pe site-ul www.domo.ro si pe site-ul http://unlcdpezi.domo.ro . Lunar, lista castigatorilor va fi publicata intr-un ziar cu tiraj national.
Castigatorul are dreptul sa-si ridice premiul in termen de 40 zile calendaristice de la data validarii.
Premiul va fi ridicat in ziua in care Cumparatorul validat se prezinta in magazinul DOMO agreat, sau, in situatia in care nici unul din produse nu se afla in stocul magazinului in cauza, la o data ulterioara agreata, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data amanarii.

Sectiunea 6 PROCEDURA DE EXTRAGERE SI PRIMIREA PREMIULUI

Tragerea la sorti va avea loc in fiecare zi, la ora 12.00 a.m., exceptie facand zilele de sambata si duminica pentru care extragerea se va face luni, la ora 12.00 a.m.
Extragerea se va face electronic la sediul agentiei angaja de catre SC Domo Retail SA, pentru organizarea extragerilor la aceasta campanie, in prezenta a doi martori, conform urmatoarei proceduri:
– Zilnic pe durata campaniei va fi extras electronic codul promo castigator si doua alte coduri promo avand calitatea de rezerve castigatoare, din baza de date creata in acest scop, in prezenta a 2 martori
– Castigatorul va fi sunat la numarul de telefon aferent codului promo
– In situatia in care castigatorul nu raspunde la 3 apeluri efectuate in 24 h si 1 sms sau nu intruneste una sau mai multe conditii de participare, va fi invalidat si apelata prima rezerva, urmandu-se aceeasi procedura de apelare, care va fi reluata si daca va fi necesara apelarea celei de-a treia rezerve.
– Daca nici unul dintre numerele extrase nu raspunde apelurilor telefonice, se incheie un proces verbal de invalidare si produsul va ramane in proprietatea DOMO RETAIL S.A.
– In situatia in care castigatorul/rezerva raspunde, i se solicita datele de identificare(nume, prenume, adresa) si magazinul din care doreste sa ridice produsul
– Numele castigatorului va fi afisat pe site-ul www.domo.ro si pe site-ul http://unlcdpezi.domo.ro in termen de cel mult 24 de ore de la validare
– Castigatorul va putea merge sa ridice premiul din magazinul cel mai apropiat de adresa din buletin, agreat telefonic in termen de 40 de zile de la validare
– Pentru ridicarea premiului castigatorul trebuie sa intrunesca toate conditiile de participare cuprinse in prezentul Regulament, sa prezinte cartea de identitate pentru verificare si bonul fiscal ce contine codul promo al Campaniei ”Un LCD pe zi”
– Numai dupa verificarea conditiilor de mai sus Organizatorul va inmana premiul Castigatorului, in baza unui proces verbal de predare primire semnat de ambele parti.
Numele tuturor casigatorilor va fi comunicat pe site in fiecare zi in termen de cel mult 24 de ore de la validare si lunar intr-un ziar de tiraj national.

Sectiunea 7. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicat veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, in condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Sectiunea 8. DISPOZITII FINALE

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate al bonului, care atesta cumpararea din magazinele Domo.
In cazul in care castigatorul nu se prezinta in termenul de 40 zile de la validare, premiul va fi automat invalidat si nu va mai fi acordat, ramanand in proprietatea DOMO RETAIL S.A.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele probleme tehnice ale telefoniei mobile, ce pot aparea pe parcursul trimiterii sms-ului.

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorii isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei promotionale.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, daca aceste modificari se impun pentru desfasurarea corecta, pe toata durata Campaniei, cu conditia informarii/publicarii modificarilor in cauza pe site-ul www.domo.ro si pe site-ul http://unlcdpezi.domo.ro si a inserarii acestora in Regulamentele puse la dispozitia cumparatorilor in magazine.

Premiul neacordat, indiferent de motiv, va ramane in proprietatea DOMO, care-si rezerva dreptul de a le folosi in promotiile urmatoare.

Regulamentul oficial al promotiei va fi disponibil in toate magazinele DOMO, pe site-ul DOMO www.domo.ro, precum si pe site-ul campaniei ‘’Un LCD pe zi’’ http://unlcdpezi.domo.ro .

Orice reclamatii cu privire la desfasurarea campaniei vor putea fi facute la adresa de e-mail reclamatii@domo.ro , precum si la numarul de telefon 021-319.81.95.

Regulamentul oficial al Campaniei promotionale ““Castiga un LCD pe zi” este semnat in numele si pentru S.C. DOMO RETAIL S.A. de catre Dl. Lorand Szarvadi-Teglas, Director General, la Bucuresti, astazi, 05.09.2008.