Castiga un USB memory stick de 1GB + mouse pad

Participa acum la concurs ! Sunt puse in joc 400 de premii a cate un USB memory stick de 1GB + mouse pad, plus 15 premii constand intr-o excursie de 3 zile (doua nopti) la Bruxelles pentru o persoana.

CAMPANIA DE INFORMARE PENTRU ALEGERILE EUROPARLAMENTARE

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat şi desfăşurat de Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor – ANSIT, cu sediul în str.Dem I. Dobrescu, nr. 4-6, sector 1, cod postal 010026, Bucureşti, România, având Codul Unic de Înregistrare 14559291 (denumită în continuare „Organizator”). Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.euvotez.ro Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.euvotez.ro.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul va fi lansat la data de 05.11.2007 şi va dura până la data de
25.11.2007. Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Toate premiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial trebuie să fie revendicate până cel mai târziu la data de 06.12.2007.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Participanţii la concurs trebuie să intre pe site-ul www.euvotez.ro, în secţiunea de concurs, să se autentifice, şi să răspundă corect la întrebările puse de organizator.
Concursul se va desfăşura astfel:
– participanţii vor trebui să răspundă unui set de 5 întrebări , fiecare întrebare având câte patru variante de răspuns, din care unul singur va fi corect;
– fiecare set de intrebari va fi activ pe site-ul www.euvotez.ro timp de sase zile, astfel:
– 8 – 13 noiembrie
– 14 – 19 noiembrie
– 20 – 25 noimebrie
– fiecare participant la concurs va putea răspunde o singură dată la fiecare set de întrebari (autentificarea va fi facută pe bază de ID si parola);
– fiecare participant la concurs se va înscrie o singură dată;

Premiile vor fi acordate prin tragere la sorţi electronică dupa prelucrarea datelor, dintre toţi participanţii la concurs care au răspuns corect tuturor celor 5 întrebări din-un set. In total vor fi trei trageri la sorti. Tragerile la sorti vor avea loc in data de 28.11.2007.

La cele trei trageri la sorti se va adauga o a patra, finala, care va avea loc în data de 29.11.2007. La aceasta vor participa persoanele care au răspuns corect tuturor celor 3 seturi de întrebări pe parcursul desfăşurării concursului.
Câştigătorii de la fiecare tragere la sorti vor participa la toate tragerile la sorti ulterioare, un jucător putând câştiga oricâte premii, cu condiţia respectării prevederilor secţiunii 4.

Premiile acordate:

La tragerile la sorti săptămânale: USB memory stick de 1GB + mouse pad.

La tragerile la sorti saptamanale se vor acorda un numar total de 400 USB memory stick-uri de 1GB si 400 de mouse pad-uri (400 de premii).

La tragerea la sorti finală: o excursie de 3 zile (doua nopti) la Bruxelles pentru o persoana. Excursia va avea loc in luna decembrie 2007 si va acoperi urmatoarele costuri individuale:
– transport:
o Bucuresti – Bruxelles si retur (avion, cursa charter)
o transport de la aeroport la hotel si retur in Bruxelles
o transport local in Bruxelles, conform programului oficial de vizite ce va fi anuntat castigatorilor
– masa:
o pensiune completa pentru perioada petrecuta la Bruxelles
– cazare:
o hotel sau motel de maxim 3 stele, in camera dubla
– taxe de intrare la toate locatiile pentru care se asigura program de vizitare pe parcursul excursiei, conform programului oficial de vizite ce va fi anuntat castigatorilor.

La tragerea la sorti finala se va acorda un numar total de 15 excursii (15 premii).

SECŢIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Toţi câştigătorii extraşi prin tragere la sorţi, conform celor menţionate în secţiunea 4, vor fi contactaţi conform informaţiilor furnizate de aceştia în formularul de participare la concurs. De asemenea, numele lor va fi postat pe site. Dacă un câştigător a furnizat date de contact eronate sau nu poate fi contactat într-un interval de o săptămână de la anunţarea lui, i se va retrage premiul şi se va efectua o nouă tragere la sorti.

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiilor şi nu acordă termen de garanţie, de utilizare pentru premiile acordate.
Nu exista posibilitatea acordarii contravalorii premiilor in bani.

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice cu vârste cuprinse între 18 si 35 ani (impliniti pana la data de 25 noiembrie 2007, inclusiv), cu cetăţenie română, cu excepţia angajaţilor ANSIT.
Înmanarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele câştigătorilor şi fotografiile lor să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit în materiale audio, foto, şi video de către Organizator. Câştigătorii tuturor premiilor sunt de acord să semneze o declaraţie scrisă cu acest efect asa cum o cere Organizatorul.

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câştigătorilor va fi afişată pe site-ul www.ansitromania.ro după efectuarea tragerilor la sorti, în conformitate cu prevederile Secţiunii 4 a prezentului Regulament oficial.
Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/ câştigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.
Participanţii la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).
Prin simpla participare la concurs şi trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor personale pe site-ul www.euvotez.ro, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa participanţii cu privire la programe destinate tinerilor. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

SECŢIUNEA 9. RECLAMAŢII

Orice reclamaţie sau pretenţie referitoare la desfăşurarea concursului, precum şi orice plângere referitoare la concursul organizat în baza prezentului regulament se vor face în scris şi vor fi luate în considerare până la data de 03.12.2007.
Orice contestaţie sosită după aceasta dată nu va fi luată în considerare.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi participanţii accesând site-ul www.euvotez.ro.
Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament Oficial.