Castiga una dintre cele 3 excursii la Disneyland Paris

Închei un Plan Financiar pentru Copii şi ai de câştigat, în total:

Orice familie cu care vom încheia un Plan Financiar pentru Copii în perioada 15 februarie – 15 aprilie 2008, poate să câştige una dintre cele 3 excursii la Disneyland Paris.

Fiecare excursie este pentru 4 persoane, respectiv câştigătorul excursiei plus încă 3 persoane: copii, soţul sau soţia.

Vor fi 4 zile de joacă în cel mai mare parc de distracţii din Europa. Transport, cazare cu mic dejun, asigurare de călătorie, intrarea în parcul Disneyland, de toate astea ne ocupăm noi.

Dumneavoastră va trebui doar să alegeţi data plecării: oricând între 26 mai şi 1 iulie 2008. Câştigătorii vor fi aleşi prin tragere la sorţi. Norocoşii vor fi sunaţi imediat, iar numele lor va fi afişat pe acest site.

Tot prin tragere la sorţi, puteţi câştiga o maşinuţă de Formula 1, ING Renault. E un dar minunat pentru cei mari şi mici, care o pot conduce cu telecomanda din dotare. Se acordă pentru fiecare zi, de luni până vineri, pe toată perioada de desfăşurare a promoţiei.

Participa acum la acest concurs !

Campania promotionala “Iti facem drum la Disneyland”

Regulament Ofical al Campaniei

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promotionala “Iti facem drum la Disneyland!” (denumita in continuare”Campania”) este organizata si desfasurata de ING Asigurari de Viata S.A., (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul in Bucuresti, strada Costache Negri, numarul 1- 5, sectorul 5, Romania, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/475/1997, cod unic de inregistrare numarul 9100488, inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub numarul 160, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu codul RA-012/10.04.2003, reprezentata de dl. Bram Boon, in calitate de Director General, si d-na Carmen Soare, in calitate de Director Marketing. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Pentru obtinerea de informatii suplimentare referitoare la locatiile participante, va rugam sa sunati la My’Line 021 402 83 91, intre orele 9:00 – 17:30, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansata la data de 15 februarie 2008 si va dura pana la data de 15 aprilie 2008 (inclusiv). Campania se va desfasura cu respectarea datelor specific mentionate, asa cum sunt prevazute in prezentul Regulament Oficial. Dupa incetarea duratei Campaniei, achizitionarea produselor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la promotie.

SECTIUNEA 4. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor si colaboratorilor Organizatorului si ai agentiilor de publicitate implicate in Campanie, precum si a rudelor de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia acestor persoane.

Pentru a indeplini conditiile de participare la aceasta Campanie, participantii trebuie sa aiba cel putin 18 (optsprezece) ani si sa incheie un contract pentru unul dintre produsele ING de tip Academica sau Debut 18. Data cererii de asigurare trebuie sa fie cuprinsa in perioada 15 februarie 2008 – 15 aprilie 2008 (inclusiv), si contractul trebuie sa fie emis pe durata Campaniei sau cel mai tarziu pana la data de 30 aprilie 2008 (inclusiv).

Contractul trebuie sa fie incheiat in conformitate cu conditiile de eligibilitate stabilite de catre Organizator, prin prisma legislatiei in domeniu si a normelor si reglementarilor interne ale acestuia, si trebuie sa fie in vigoare, in conditiile Organizatorului, pe intreaga perioada a Campaniei, inclusiv in momentul tragerii la sorti si, in cazul castigatorilor, al obtinerii premiilor.

Pentru mai multe sanse de castig, participantii pot incheia mai multe contracte pentru produsele ING de tip Academica sau Debut 18.

Excursiile oferite in cadrul acestei Campanii au un caracter educativ si sunt adresate in special copiilor. De aceea, castigatorul/castigatoarea este obligat(a) sa efectueze aceasta excursie impreuna cu cel putin 1 (un) copil. Fiecare excursie este pentru maximum 4 (patru) persoane, respectiv castigatorul excursiei plus inca 3 (trei) persoane (copii si sot/sotie, aceste calitati urmand a fi dovedite Organizatorului cu actele necesare conform legislatiei romane in vigoare, inainte de indeplinirea formalitatilor pentru efectuarea excursiei).

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR

Premiile Campaniei sunt urmatoarele:

• 3 (trei) excursii la Disneyland Paris

Excursia castigata trebuie efectuata in perioada 26 mai 2008 – 1 iulie 2008 (inclusiv). Acest lucru va fi mentionat si in contractul dintre agentia de turism partenera si castigatorul/ castigatoarea excursiei, contract care va trebui semnat in maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data anuntarii castigatorului/castigatoarei excursiei in urma tragerii la sorti.

Durata unei excursii este de 4 (patru) zile calendaristice iar valoarea excursiei include costurile de transport, cazare 3 (trei) nopti cu mic dejun, asigurare de calatorie si intrarea in parcul Disneyland.

Cheltuielile aferente documentelor de calatorie si altor formalitati revin castigatorului/ castigatoarei.

Valabilitatea pasapoartelor si a documentatiei necesare efectuarii excursiilor intra in atributiile castigatorului, acesta fiind responsabil si pentru desemnarea a 3 (trei) insotitori membri ai familiei (dintre care cel putin un copil) ale caror pasapoarte si documente de calatorie sa fie valabile. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere in cazul in care castigatorul si/sau persoana/ele insotitoare nu pot calatori din cauza unei documentatii insuficiente sau incorecte.

Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru conduita si dreptul de acces in tara de destinatie si pentru nici un fel de evenimente care se pot intampla castigatorilor si/sau insotitorilor acestora in timpul efectuarii excursiilor.

Valoarea totala a fiecarei excursii este de aproximativ 3500 (trei mii cinci sute) Euro.

Valoarea totala a premiilor poate varia in functie de caracteristicile excursiilor, Organizatorul urmand sa faca rezervarile dupa ce castigatorii vor fi ales perioada si persoanele care ii vor insoti in excursie.

• 43 (patruzecisitrei) jucarii masini cu telecomanda Formula 1 ING – Renault, cate 1 (una) jucarie masina cu telecomanda Formula 1 ING – Renault pentru fiecare zi lucratoare, de luni pana vineri (ziua cererii de asigurare), din perioada Campaniei.

Valoarea fiecarei jucarii este de 10 (zece) EUR, fara TVA.

Valoarea totala a premiilor este de maxim 11500 (unsprezecemiicincisute) Euro.

SECTIUNEA 6. TRAGEREA LA SORTI

Vor participa la tragerile la sorti toate persoanele care indeplinesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.

Tragerile la sorti se vor realiza electronic, dupa cum urmeaza:

1. pentru cele 3 (trei) excursii la Disneyland Paris tragerea la sorti va avea loc in data de 26 mai 2008 la sediul Organizatorului.

La tragerea la sorti vor fi extrasi cei 3 castigatori si 6 (sase) castigatori de rezerva.

Un participant poate castiga o singura excursie la Disneyland Paris.

2. 43 (patruzecisitrei) jucarii masini cu telecomanda Formula 1 ING – Renault, cate 1 (una) jucarie masina cu telecomanda Formula 1 ING – Renault pentru fiecare zi lucratoare, de luni pana vineri (ziua cererii de asigurare), din perioada Campaniei. Contractele cu ziua cererii de asigurare in zilele de sambata si duminica vor fi distribuite pentru realizarea loteriei in prima zi lucratoare din saptamana urmatoare.

In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor desemna pentru fiecare zi (data cererii de asigurare) de Campanie un castigator si 2 (doi) castigatori de rezerva.

Tragerile la sorti vor avea loc saptamanal, dupa cum urmeaza:

– 2.1. in data de 3 martie 2008 pentru cererile de asigurare incheiate in perioada 15 februarie – 21 februarie 2008 (inclusiv) si emise pana in data de 29 februarie;

– 2.2. in data de 10 martie 2008 pentru cererile de asigurare incheiate in perioada 22 februarie – 28 februarie 2008 (inclusiv) si emise pana in data de 7 martie;

– 2.3. in data de 17 martie 2008 pentru cererile de asigurare incheiate in perioada 29 februarie– 06 martie 2008 (inclusiv) si emise pana in data de 14 martie;

– 2.4. in data de 24 martie 2008 pentru cererile de asigurare incheiate in perioada 07 martie – 13 martie 2008 (inclusiv) si emise pana in data de 21 martie;

– 2.5. in data de 31 martie 2008 pentru cererile de asigurare incheiate in perioada 14 martie – 20 martie 2008 (inclusiv) si emise pana in data de 28 martie;

– 2.6. in data de 07 aprilie 2008 pentru cererile de asigurare incheiate in perioada 21 martie – 27 martie 2008 (inclusiv) si emise pana in data de 4 aprilie;

– 2.7. in data de 14 aprilie 2008 pentru cererile de asigurare incheiate in perioada 28 martie – 03 aprilie 2008 (inclusiv) si emise pana in data de 11 aprilie;

– 2.8. in data de 21 aprilie 2008 pentru cererile de asigurare incheiate in perioada 04 aprilie – 10 aprilie 2008 (inclusiv) si emise pana in data de 18 aprilie;

– 2.9. in data de 30 aprilie 2008 pentru cererile de asigurare incheiate in perioada 11 aprilie – 15 aprilie 2008 (inclusiv) si emise pana in data de 25 aprilie.

Un participant poate castiga un singur premiu din cele oferite pentru fiecare zi a Campaniei, jucarie masina cu telecomanda Formula 1 ING – Renault.

La cererea Organizatorului, la tragerea la sorti poate participa un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor si/sau un notar public.

SECTIUNEA 7. NOTIFICAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

In urma tragerilor la sorti, castigatorul/castigatoarea va fi anuntat(a) telefonic si/sau in scris asupra castigului si modalitatii de intrare in posesia premiului, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data tragerii la sorti.

In cazul in care un castigator nu indeplineste cumulativ toate conditiile prevazute de prezentul Regulament Oficial pentru intrarea in posesie a premiului, sau in cazul in care castigatorul desemnat nu poate accepta premiul din diverse motive, castigatorul respectiv pierde orice drept asupra premiului, fara plata nici unei despagubiri sau alte compensatii din partea Organizatorului, premiul sau fiind acordat unei rezerve in ordinea extragerii.

Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acordul castigatorului/castigatoarei referitor la faptul ca persoana sa, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lui/ei pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Castigatorul/castigatoarea premiului va semna o declaratie scrisa in acest sens, ce va fi predata Organizatorului inainte de data ceremoniei de acordare a premiului.

Organizatorul nu va suporta nici un fel de cheltuieli dupa ce castigatorul/castigatoarea este pus(a) in posesia premiului si nici cheltuielile aferente participarii castigatorului/castigatoarei la ceremonia de predare a premiului (ex. transport pana la si in Bucuresti, cazare etc).

Odata cu primirea premiului, castigatorul/castigatoarea declara in mod liber si neechivoc ca nu are nici un fel de pretentii, de nici o natura si nu va avea nici in viitor, fata de Organizator.

Premiile Campaniei nu sunt transferabile.

Premiul nu poate fi cedat de castigator unei alte persoane.

Nu se poate opta pentru primirea contravalorii in bani a premiilor. In cadrul acestei Campanii, nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea in bani sau cu alte beneficii.

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul poate face public numele castigatorului/castigatoarei si castigurile acordate in cadrul acestei Campanii. Numele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul www.ingasigurari.ro

si www.ingpentrucopii.ro , in termen de 5 (cinci) zile lucratoare dupa fiecare tragere la sorti.

Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in ceea ce priveste datele personale colectate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Participantul la Campanie are urmatoarele drepturi, conform Legii 677/2001: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Prin simpla participare la Campanie participantul este de acord ca datele sale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru transmiterea de noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing.

Informatiile privind participantii la Campanie devin proprietatea Organizatorului. La cererea expresa scrisa a partipantilor, Organizatorul nu va folosi aceste date.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii fiscale sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 10. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICA

In cazul in care castigatorul unuia dintre premii isi pierde capacitatea de exercitiu in timpul derularii Campaniei, inclusiv pana in momentul efectuarii excursiei, copilul care ar fi trebuit sa plece in excursia respectiva poate efectua excursia insotit de tutorele/curatorul sau legal (precum si alti membri ai familiei, cu conditia sa nu fie depasit numarul maxim de persoane care pot efectua o excursie, conform prezentului Regulament Oficial), pe baza documentelor justificative prezentate de acesta in conformitate cu dispozitiile legislatiei romane in vigoare, incluzand semnarea de catre tutorele/curatorul legal a unei declaratii prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA/ INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta ori poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-urilor www.ingasigurari.ro

si www.ingpentrucopii.ro .

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 13. REGULAMENT OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la numarul de telefon My’Line 021 402 83 91, de luni pana vineri, intre orele 9:00 – 17:30, exclusiv sarbatorile legale, incepand cu data de 15 februarie 2008 si pana la data de 15 aprilie 2008 (inclusiv) sau accesand site-urile www.ingasigurari.ro

si www.ingpentrucopii.ro .

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari a fost publicat pe site-urile www.ingasigurari.ro

si www.ingpentrucopii.ro .

Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial al Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata persoanei respective. Daca Organizatorul constata asemenea situatii dupa acordarea premiilor, persoana respectiva va restitui Organizatorului valoarea premiului primit si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta