Castiga un bax de bere de la Stejar

Pentru a se inscrie la aceasta campanie consumatorii trebuie sa acceseze site-ul promotiei unde vor raspunde la “Testul barbatiei” format din trei intrebari cu cate trei variante de raspuns fiecare (nu exista raspuns corect, intrebarile sunt doar de amuzament). La finalul celor trei intrebari, participantul va fi declarat sau nu castigator, dupa mecanismul urmator:La 24 de ore, rata maxima de castig este de 4 premii pe ora, insemnand 1 premiu la 15 minute.Pentru fiecare zi a promotiei “Castiga un bax de bere de la stejar” sistemul aloca automat 100 de premii distribuite pe ore (4 premii/1h => 1 premiu/15 min). In fiecare ora se genereaza aleator un numar care va fi stabilit castigator pentru perioada de timp respectiva.In total, pe toata durata campaniei promotionale se acorda 1000 de bax-uri de bere Stejar (un bax contine 24 de cutii de bere Stejar Pilsner).

Pasul 1
Dupa rezolvarea chestionarului de pe site, de catre vizitator, algoritmul verifica cand s-a castigat ultimul premiu. Daca intervalul este mai mic de 15 minute, atunci i se afiseaza mesajul necastigator. In caz contrar, algoritmul trece la pasul urmator.

Pasul 2
Sistemul ii va genera vizitatorului un numar aleator care va fi comparat cu cel pe care algoritmul l-a stabilit ca si castigator pentru ora respectiva. Daca cele doua numere sunt identice (coincid) atunci vizitatorul este declarat castigator si trece la etapa urmatoare unde isi declara datele personale (nume, prenume, adresa, telefon, e-mail) pentru a intra in posesia premiului, iar sistemul micsoreaza numarul total de castiguri pentru acea zi cu 1 (unu).In caz contrar, se afiseaza mesajul necastigator, iar numarul generat se stocheaza. Daca vizitatorul se hotaraste sa mai incerce, in acelasi interval de timp (cu conditia ca premiul sa nu fi fost castigat), la pasul 2, in procesul de generare, numarul anterior necastigator va fi exclus. In cazul in care nu s-a indeplinit numarul maxim de castiguri pentru ora respectiva, premiile ramase se reporteaza la perioada urmatoare, iar intervalul de timp dintre castiguri scade proportional cu numarul total de premii alocate perioadei urmatoare.Daca nu s-a indeplinit numarul de castiguri pentru ziua in cauza, restul de premii se reporteaza zilei urmatoare, intervalul de timp dintre castiguri micsorandu-se proportional cu numarul total de premii alocate perioadei urmatoare. In fiecare zi la o ora stabilita se va reseta numarul de premii, sau daca este cazul se vor reporta premiile necastigatoare din ziua anterioara. In baza de date se vor stoca urmatoarele informatii:- data, numarul total de premii alocate, numarul de premii ramase necastigate;- cand s-a castigat ultimul premiu;- datele personale ale vizitatorilor care au fost declarati castigatori. Premiile vor fi livrate la domiciliul castigatorilor de catre Organizator, pana in data de 31 mai 2008. Costul de livrare va fi suportat de Organizator. Organizatorul campaniei va incerca sa livreze premiul de maxim trei ori in intervalul mentionat mai sus, la adresa indicata de beneficiarul premiului. Organizatorul nu va raspunde de livrarea si inmanarea premiului, daca beneficiarul acestuia nu este gasit la adresa indicata de trei ori consecutiv. Lista castigatorilor (respectiv nume, prenume, oras) va fi publicata pe site-ul www.bereastejar.ro Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul campaniei este de 44.400 RON fara TVA.Premiile nu se pot schimba cu alt bun ori serviciu şi nu se poate plăti valoarea lor în bani.

Participa acum la acest concurs !

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Castiga un bax de bere de la Stejar”
26 Aprilie 2008 – 10 Mai 2008

Articolul 1. Organizatorul campaniei
Organizatorul promoţiei Stejar “Castiga un bax de bere de la Stejar” este SC Ursus Breweries SA ( cu sediul în Bucureşti, Str. Stirbei Voda nr. 26-28, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/20456/2005, CIF RO 199095 („Organizatorul“), reprezentată legal de dl. Wojciech Bauman, in calitate de Marketing Vice President, înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 4196. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.regulamentepromotii.ro si www.bereastejar.ro , fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant, pe întreaga durată a Campaniei, la sediul S.C. Ursus Breweries SA, Str. Stirbei Voda nr. 26-28, sector 1, Bucureşti – “Organizatorul”. Campania se va derula sub imperiul prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunţa modificarea pe site-ul www.bereastejar.ro

Articolul 2. Drept de participare
Pot participa la campania promoţională doar persoanele fizice, cetăţeni români cu vârsta de 18 ani împlinită până la data de 26 aprilie 2008 şi care sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Nu au dreptul de participare la această campanie angajaţii SC Ursus Breweries SA, angajaţii Next Advertising SRL precum şi soţii/soţiile şi rudele de gradul I ale acestora.

Articolul 3. Durata promoţiei şi aria de desfăşurare
Campania promoţională se desfăşoară în perioada 26 aprilie – 10 mai 2008 inclusiv şi este organizată şi desfăşurată pe întreg teritoriul României, adică vor participa doar acele persoane care au domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României.

Articolul 4. Mecanismul campaniei promoţionale si premiile acordate

Pentru a se inscrie la aceasta campanie consumatorii trebuie sa acceseze site-ul www.bereastejar.ro unde vor raspunde la “Testul barbatiei” format din trei intrebari cu cate trei variante de raspuns fiecare (nu exista raspuns corect, intrebarile sunt doar de amuzament). La finalul celor trei intrebari, participantul va fi declarat sau nu castigator, dupa mecanismul urmator:La 24 de ore, rata maxima de castig este de 4 premii pe ora, insemnand 1 premiu la 15 minute.Pentru fiecare zi a promotiei “Castiga un bax de bere de la stejar” sistemul aloca automat 100 de premii distribuite pe ore (4 premii/1h => 1 premiu/15 min). In fiecare ora se genereaza aleator un numar care va fi stabilit castigator pentru perioada de timp respectiva.In total, pe toata durata campaniei promotionale se acorda 1000 de bax-uri de bere Stejar (un bax contine 24 de cutii de bere Stejar Pilsner).

Pasul 1
Dupa rezolvarea chestionarului de pe site, de catre vizitator, algoritmul verifica cand s-a castigat ultimul premiu. Daca intervalul este mai mic de 15 minute, atunci i se afiseaza mesajul necastigator. In caz contrar, algoritmul trece la pasul urmator.

Pasul 2
Sistemul ii va genera vizitatorului un numar aleator care va fi comparat cu cel pe care algoritmul l-a stabilit ca si castigator pentru ora respectiva. Daca cele doua numere sunt identice (coincid) atunci vizitatorul este declarat castigator si trece la etapa urmatoare unde isi declara datele personale (nume, prenume, adresa, telefon, e-mail) pentru a intra in posesia premiului, iar sistemul micsoreaza numarul total de castiguri pentru acea zi cu 1 (unu).In caz contrar, se afiseaza mesajul necastigator, iar numarul generat se stocheaza. Daca vizitatorul se hotaraste sa mai incerce, in acelasi interval de timp (cu conditia ca premiul sa nu fi fost castigat), la pasul 2, in procesul de generare, numarul anterior necastigator va fi exclus. In cazul in care nu s-a indeplinit numarul maxim de castiguri pentru ora respectiva, premiile ramase se reporteaza la perioada urmatoare, iar intervalul de timp dintre castiguri scade proportional cu numarul total de premii alocate perioadei urmatoare.Daca nu s-a indeplinit numarul de castiguri pentru ziua in cauza, restul de premii se reporteaza zilei urmatoare, intervalul de timp dintre castiguri micsorandu-se proportional cu numarul total de premii alocate perioadei urmatoare. In fiecare zi la o ora stabilita se va reseta numarul de premii, sau daca este cazul se vor reporta premiile necastigatoare din ziua anterioara. In baza de date se vor stoca urmatoarele informatii:- data, numarul total de premii alocate, numarul de premii ramase necastigate;- cand s-a castigat ultimul premiu;- datele personale ale vizitatorilor care au fost declarati castigatori. Premiile vor fi livrate la domiciliul castigatorilor de catre Organizator, pana in data de 31 mai 2008. Costul de livrare va fi suportat de Organizator. Organizatorul campaniei va incerca sa livreze premiul de maxim trei ori in intervalul mentionat mai sus, la adresa indicata de beneficiarul premiului. Organizatorul nu va raspunde de livrarea si inmanarea premiului, daca beneficiarul acestuia nu este gasit la adresa indicata de trei ori consecutiv. Lista castigatorilor (respectiv nume, prenume, oras) va fi publicata pe site-ul www.bereastejar.ro Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul campaniei este de 44.400 RON fara TVA.Premiile nu se pot schimba cu alt bun ori serviciu şi nu se poate plăti valoarea lor în bani.

Articolul 5. Condiţii de validare
Pentru ca participarea la campanie să fie validă, trebuie îndeplinite de către participanţi, simultan, următoarele condiţii:- Să îndeplinească condiţiile de participare de la art. 2 din Regulament.- Să participe la campania promoţională conform art. 4 din Regulament.

Articolul 6. Litigii
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.Legea aplicabilă oricărei activităţi întreprinse în legătură cu organizarea şi desfăşurarea promoţiei este legea română.

Articolul 7. Prelucrarea si protectia datelor personale
Prin inscrierea la promotia “Castiga un bax de bere de la Stejar”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.Prin inscrierea la promotia “Castiga un bax de bere de la Stejar”, participantii isi exprima acordul ca datele personale (nume, prenume, adresa, telefon, e-mail) solicitate la inscrierea pe site-ul www.bereastejar.ro sa fie prelucrate de compania SC. Ursus Breweries SA (notificata cu numarul 4196 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), in cadrul campaniei promotionale in legatura cu acordarea si trimiterea premiilor din cadrul promotiei. Datele personale solicitate castigatorilor (nume, prenume, adresa, telefon, e-mail) vor fi folosite pentru trimiterea premiilor si vor fi pastrate in evidentele contabile ale Organizatorului. SC. Ursus Breweries SA isi rezerva dreptul de a utiliza in viitor pentru actiuni de marketing, publicitate, datele participantilor si datele personale ale castigatorilor nume, prenume, adresa, telefon, mail in scopul unor actiuni viitoare de marketing direct, in scopul unor informari promotionale prin posta, telefon, SMS, din partea SC. Ursus Breweries SA.Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al SC. Ursus Breweries SA. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Participantii care nu sunt de acord ca datele mai sus mentionate sa fie folosite in viitor pentru scopuri de marketing/informare, trebuie sa trimita pe adresa Organizatorului SC Ursus Breweries SA (Str. Stirbei Voda nr. 26 – 28, Sector 1, Bucuresti) o cerere scrisa in acest sens, semnata si datata. La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului SC Ursus Breweries SA, cu sediul in Str. Stirbei Voda nr. 26 – 28, Sector 1, Bucuresti, acesta se obliga:- sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;- sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

Articolul 8. Regulamentul Promoţiei “Castiga un bax de bere de la Stejar”
Regulamentul campaniei promoţionale “Castiga un bax de bere de la Stejar” va fi disponibil gratuit pe pagina web www.bereastejar.ro. Prin participarea la Promoţia “Castiga un bax de bere de la Stejar” participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui Regulament.

Articolul 9. Întreruperea Campaniei
Campania promoţională va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie, dar nu înainte de a anunţa publicul printr-un anunţ pe www.bereastejar.ro.

Articolul 10. Diverse
Participanţilor la prezenta Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei.Organizatorul promoţiei va acorda premiul persoanei a cărei solicitare a fost prezentată Organizatorului în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Acesta promotie este valabila de la 2008-04-26 si expira la 2008-05-10